TPSเคาะราคาไอพีโอ2.50บ. ลุยโปรเจ็กต์ใหญ่รัฐ-เอกชน

ทันหุ้น – TPS เคาะราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ 2.50 บาท จำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าพาร์ 0.50 ต่อหุ้น เตรียมเปิดจองซื้อวันที่ 5-7 พ.ย.62 นี้ เล็งคว้างานโครงการขนาดใหญ่และมูลค่าสูงจากภาครัฐ – เอกชน หลังเห็นโอกาสจากการขยายตัวของ 5G และคาดเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 15 พ.ย.62

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป(IPO) ของบริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท

เปิดจอง 5-7พ.ย.นี้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับปีะกันการจำหน่าย โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายชั้นนำอีก  5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักดทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป้นต้น

โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO ในช่วงระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะสามารถเข้าทำการซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในกลุ่มเทคโนโลยี สำหรับสัดส่วนการเสนอขายนั้น แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร และผู้มีอุปการะคุณของบริษัทประมาณ 25% ที่ราคา IPO ส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้กับผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้ถือเดิมนำหุ้นส่วนที่เหลือจากที่ติด Silent มาติด Lock Up ทั้งหมด

การเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีโอกาสรับงานที่มีขนาดใหญ่และมูลค่าสูงได้เพิ่มขึ้น รวมถึงยังช่วยต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น อีกทั้งภายหลังจากการเข้าระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้ D/E บริษัทจะลดลงต่ำกว่า 1 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.74 เท่า และสามารถที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกมากในอนาคต จากการรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

ระดมทุนเสริมแกร่ง

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายธุริจ ประกอบด้วยนำไปใช้ในการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC) การจัดตั้งศูนย์แสดงข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการติดต่อสื่อสาร (DEMO Data Center, Security & Collaboration)

รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจากการลงทุนซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เป็นต้น ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้จะช่วยรองรับโครงการลงทุนต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงจะช่วยเพิ่มฐานทุนให้บริษัทมีศักยภาพในการเข้าประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ที่สำคัญปัจจุบันบริษัทมีโครงการในมือที่รอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) อีกกว่า 378.42 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมไปถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการเจจาทั้งส่วนงานของภาครัฐฯและเอกชน ที่คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย