EFORLเพิ่มทุนฉลุย ขายผู้ถือหุ้นเดิม4:1 ปลดหนี้-ขยายธุรกิจ

ทันหุ้น –  ผู้ถือหุ้น EFORL ไฟเขียวเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8.05 พันล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคา 0.05 บาท/หุ้น หวังนำเงินคืนหนี้ – ขยายธุรกิจในอนาคต 

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด  (มหาชน) หรือ EFORL  เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3.18 พันล้านบาท จากเดิม 2.58 พันล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ จำนวน 8,054,212,998 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.075 บาท โดยจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.05 บาท/หุ้น  โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 2, 3, 4, 6 และ 9 ธันวาคม 2562

นำเงินลดภาระหนี้

สำหรับเม็ดเงินจากการระดมทุนครั้งนี้  ส่วนหนึ่งจะนำไปลดภาระผูกพันที่มีผลในเชิงลบต่อบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้า สถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ขณะที่ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปีนี้ ยังเชื่อมั่นจะเดินตามเป้าหมายในการสร้างรายได้เติบโต 15% จากปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มการสร้างรายได้ธุรกิจจาก บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก ปัจจุบันมีสัญญาณการเติบโตที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในด้านธุรกิจครื่องมือแพทย์ของบริษัท EFORL ยังคงเติบโต โดยที่ผ่านมา EFORL มีการร่วมลงทุนผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ และมีการออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆมากขึ้น ในเวลาเดียวกันบริษัทฯพยายามหาโอกาสขยายการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ โดยเน้นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และจะทำให้สถานการณ์การติดเครื่องหมาย “C” (Caution) สามารถปลดล็อคได้เร็วขึ้น ซึ่งหากเป็นไปตามแผน คาดว่าภายในต้นปีหน้าจะสามารถปลดเครื่องหมาย C ได้อย่างแน่นอน