จับมือ JMART-PRM

JMART

Resistance 10.50-11.00
Support 10.00

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคาแกว่งตัวขึ้นลุ้นทดสอบ High เดิมในรอบ 2 เดือน หนุนด้วยปริมาณการซื้อขายที่ไหลเข้ามาหนาแน่น ด้านสัญญาณ RSI ก็เร่งตัวขึ้น เบื้องต้นเราให้ดูแนวรับบริเวณ 10.00 บาท เป็นเกณฑ์ หากรักษาระดับเหนือบริเวณดังกล่าวได้แนะนำให้ Follow Buy วางแนวต้านที่ 10.50-11.00 บาท และ Stop Loss หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่า 9.90 บาท

ลักษณะธุรกิจ ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการทุกเครือข่ายรวมถึงการขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

PRM

Resistance 9.20-9.40
Support 8.80

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคาแกว่งตัวบนแนวโน้มขาขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราจึงแนะนำให้ Follow Buy มีเป้าหมายเก็งกำไรที่แนวต้าน 77.50-82.50 บาท ส่วนแนวรับวางไว้ที่บริเวณ 8.80 บาท และวางจุด Stop Loss หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่า 8.70 บาท

ลักษณะธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริหารขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือ ให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร โดยแบ่งเป็น  4 หมวดธุรกิจ ดังนี้ 1. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และ ปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่งฯ) 2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (Floating Storage Unit) (ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU) 3. ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) 4. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (ธุรกิจบริหารเรือ)