เจาะลึก RBF นวัตกรรมรสชาติ กับ เมกะเทรนด์อาหาร

สัมภาษณ์พิเศษ พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย หรือ RBF และคุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร CEO บมจ.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์

เจาะลึก RBF หุ้นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เมื่อพูดถึงความสามารถแล้วไม่ได้แสดงถึงความเป็นน้องใหม่เลย กับความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมอาหาร ที่มีอิทธิพลต่อรสชาติ ที่ยากจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นมา
แอดมินอวยไปหรือเปล่ากับคำโปรยนี้ ร่วมพิสูจน์พร้อมกันจากการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ครับ