SNAPSHOT : BIZ

BIZ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Company Background

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการรักษาโรคมะเร็งระดับชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลมะเร็งของกรมการแพทย์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ หน่วยงานหรือองค์กรด้านสาธารณสุขภายในประเทศ และโรงพยาบาลเอกชน

Key Development of Company

2543       ก่อตั้งบริษัทและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Varian

2553       ได้รับสัญญาการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีโรคมะเร็ง รุ่น True Beam พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้อง จํานวน 6 เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 1300 ล้านบาท ส่งผลให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉายรังสีที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในขณะนั้น

2559       บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชน และได้นําหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเริ่มทําการซื้อขาย ในวันที่ 28/7/2559 อีกทั้งได้รับการแต่งตั้งและมอบอํานาจจาก Varian Medical Systems Pacific, Inc. ให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศกัมพูชา

2560       ได้รับความไว้วางใจให้ดําเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท

2561       จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด เพื่อดำเนินการธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65

Business Plan

ขยายฐานลูกค้าภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น และขยายธุรกิจต่อยอดจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยวิธีการตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง รวมถึงการขยายไปในธุรกิจโรงพยาบาลรักษามะเร็ง

Investment Highlight

ประเด็นที่น่าสนใจของบริษัท ดังนี้

  • ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีคู่แข่งขันน้อยราย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • รายได้จากการบริการจะสร้างเสถียรภาพในการเติบโตของบริษัท เนื่องจากลูกค้าทั้งหมดที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ บริษัทจําเป็นจะต้องใช้บริการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน
  • ตลาดยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์อีกมาก เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มผู้ป่วยโรคมะเร็งมีมากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถช่วยให้ผู้ป่วยตรวจเจอมะเร็งได้ในระยะต้น ๆ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการรักษาเพิ่มมากขึ้น
  • เริ่มต้นขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2562
  • แตกไลน์ธุรกิจ เข้าสู่การตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง โดยอาศัยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง

BIZผลงานปี63โตกระโดด จับตารายได้บริการทะยาน

ทันหุ้น – บอสใหญ่ BIZ “สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์”  ส่งซิกผลงานปี 63 โตก้าวกระโดด โชว์แบ็กล็อกในมือรอส่งมอบ 1.5 พันล้านบาท จับตารายได้บริการทะยานแตะ 300 ล้านบาท จากปัจจุบัน 140 ล้านบาท คอมเฟิร์มงบปีนี้มาตามนัด หรือโตไม่ต่ำกว่า 10%

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่าย และติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ในปี 2563 บริษัทจะเก็บเกี่ยวผลจากการลงทุน และรับรู้งานในมือ (Backlog) ช่วง 1-2 ปีที่แล้วเข้ามาเต็มปี โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 บริษัทมีแบ็กล็อกอยู่ที่ 1.5 พันล้านบาท และจะรับรู้ในครึ่งปีหลังปี 2562 ราว 500 ล้านบาท ขณะเดียวกันแบล็กล็อกที่เหลือบริษัทจะทยอยรับรู้ในปี 2563 เกือบทั้งหมด

รายได้ก้าวกระโดด

ทั้งนี้หากดูแผนการรับรู้รายได้จากแบ็กล็อก บริษัทคาดทิศทางการเติบโตของรายได้ในปี 2563 จะเติบโตแบบก้าวกระโดดตามการรับรู้รายได้ก้อนใหญ่ เบื้องต้นคาดรายได้ปี 2563 จะเกิน 1 พันล้านบาท พร้อมกันนี้บริษัทจะเดินหน้าให้บริการโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท เต็มรูปแบบ

โดยบริษัทเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมา โรงพยาบาลดังกล่าว จะแบ่งการรักษาออกเป็น 2 ประเภท คือ การรักษาด้วยการฉายรังสี และการรักษาด้วยเคมีบำบัด เน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ รองรับผู้ป่วยพักค้างคืน จำนวน  30 เตียง และเครื่องฉายรังสีเริ่มต้นที่ 1 เครื่อง

อย่างไรก็ตามการเติบโตแบบก้าวกระโดดจะไม่รวมกับการให้บริการโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพราะบริษัทเปิดให้บริการเป็นปีแรก ทั้งนี้คาดว่าใน 2-3 ปีข้างหน้าการให้บริการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนรายได้การให้บริการเติบโตเพิ่มขึ้นไปแตะที่ 300 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ราว 130-140 ล้านบาท

มั่นใจปีนี้งบโต 10%

ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการปีนี้ บริษัทมั่นใจอัตราการเติบโตจะไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 664.69 ล้านบาท โดย 6 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้วที่ 303.07 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30.84 ล้านบาท เนื่องจากมีงานในมือจำนวนมากที่ยังรอรับรู้รายได้จากการส่งมอบ รวมทั้งยังเดินหน้าขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทคาดอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) จะอยู่ในระดับตัวเลข 2 หลัก โดย 6 เดือนแรกบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอู่ที่ 10.17%

ส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเข้าประมูลงานใหม่จากภาครัฐ และเอกชน หลายโครงการ มูลค่าราว 400-500 ล้านบาท คาดจะเห็นความชัดเจนไม่เกินไตรมาส 4/2562 ทั้งนี้บริษัทจะพยายามหางานเข้ามาเติมแบ็กล็อกให้มากที่สุด

สำหรับผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีกำไรสุทธิ 30.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.36% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 17.79 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 303.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.02% จากงวดเดียวกันกับปีก่อนมีรายได้รวม 165.6 ล้านบาท