FAST TRADE : JWD – STPI

JWD

Resistance 10.00-10.30
Support 9.70

แนะนำซื้อเก็งกำไร แท่งเทียนขยับตัวขึ้น โดยมีปริมาณการซื้อขายทยอยเข้าสนับสนุน ตามมาด้วยสัญญาณแกว่งตัวของ MACD ประเมินโอกาสเข้า Follow Buy วางแนวต้านระยะถัดไป 10.00-10.30 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 9.70 บาท และ Stop Loss ที่ 9.60 บาท

ลักษณะธุรกิจ บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรภายในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย แบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ (1) บริการรับฝากและบริหารสินค้า ทั้งบนพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เขตปลอดอากร โดยแบ่งสินค้าที่ให้บริการได้ 4 ประเภทคือ สินค้าทั่วไป สินค้าอันตราย รถยนต์และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (2) บริการขนส่งสินค้าในประเทศ และขนส่งสินค้าข้ามแดน (3) บริการขนย้ายให้กับบุคคลและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ (4) บริการจัดการเอกสารและข้อมูล เช่น บริการรับฝากข้อมูล บริการรับฝากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการทำลายเอกสาร และบริการขนส่งเอกสาร เป็นต้น (5) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ให้เช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า บริการซัพพลายเชนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

STPI

Resistance 7.15-7.40
Support 6.75

แนะนำซื้อเก็งกำไร แท่งเทียนขยับขึ้นมาต่อเนื่อง ภาพรวมพยายามไต่ระดับหลังผ่าน Down Trend Line รอบใหญ่ พร้อม Volume เข้าสนับสนุนหนาแน่น ด้าน MACD แกว่งตัวเชิงบวก ประเมินแนวต้าน 7.15-7.40 บาท ขยับแนวรับมาที่ 6.75 บาท ตั้ง Stop Loss 6.65 บาท

ลักษณะธุรกิจ ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย