โบรกให้ราคา’TPS’ เคาะสูงสุด4.30บาท กำไรโตก้าวกระโดด

ทันหุ้น – โบรกให้ช่วงราคา TPS อยู่ที่เฉลี่ย 3.87 บาทต่อหุ้น เป้าหมายสูงสุดที่ 4.30 บาท ชี้หลังเข้าตลาด mai หนุนฐานทุนแกร่ง มองกำไรโตก้าวกระโดด พร้อมลุยชิงงานรัฐ – เอกชนเพิ่ม แถมพุ่งแรงตามอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่คึกคักตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

นักวิเคราะห์จากโบรกชั้นนำ ประเมินราคาเหมาะสม “เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น” หรือ TPS ที่ราคาเป้าหมายสูงสุดที่ 4.30 บาท โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ย 3.87  บาทต่อหุ้น ชี้หลังเข้าตลาด mai เพิ่มศักยภาพฐานทุน หนุนทั้งรายได้ และกำไรโตก้าวกระโดด มีความพร้อมเข้าประมูลงานเพิ่มทั้งภาครัฐ -เอกชน  ประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเติบโตโดดเด่น ตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายประเทศไทย 4.0  และแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ราคาสูงสุด 4.30 บ.

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ออกบทวิเคราะห์ ระบุว่า บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS จะมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป(IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.57 % ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ซึ่งฝ่ายวิจัยได้ประเมินราคาที่เหมาะสมของหุ้นอยู่ที่ระดับ 4.30 บาทต่อหุ้นอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ TPS ซึ่งมีค่า PE อยู่ที่  13 เท่า

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้วจะทำให้มีการเติบโตได้ตามโอกาสการเข้าประมูลงาน โดย ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีโครงการที่ได้คำสั่งซื้อจากลูกค้า และยังไม่ได้จัดส่งให้ลูกค้า จำนวน 168.6 ล้านบาท ในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. 2562 บริษัทมีโครงการที่ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีก จำนวน 68.5  ล้านบาท มีประมาณการรายได้จากการให้บริการบำรุงรักษา จำนวน 82.5 ล้านบาท และมีโครงการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์เครื่องฝึกหัดขับรถไฟจำลอง จำนวน 58.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมีลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน รวม 378 .4 ล้านบาท

ผลงานโตกระโดด

โดยคาดการณ์ผลการดำเนินงานจะเติบโตอย่างต่อเนื่องก้าวกระโดด ซึ่งประเมินรายได้ปี 2562 และปี 2563 จะอยู่ที่  655 ล้านบาท และ 1,042 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปี 2560 – 2564 จะเติบโต 7.6% จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม และโอกาสการเข้าประมูลงานเพิ่มขึ้น จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมตลาดสื่อสาร โดยคาดว่า การเติบโตจะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทั้งนี้ ประมาณการกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 52 ล้านบาท และปี 2563 จำนวน 93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2560 -2564 เติบโต 22.6% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าการเติบโตของรายได้ เนื่องจาก บริษัทฯควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น

ด้านนักวิเคราะห์จาก KGI ประเมินราคาเป้าหมายอยู่ที่ 3.96 บาทต่อหุ้น ที่ PE 12 เท่า โดยมองว่า ธุรกิจที่อยู่ในช่วงเติบโตสู่ยุคดิจิตอล จากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีแนวโน้มเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทั้ง Cloud, Big Data, Artificial Intelligence (AI), Blockchain และ Internet of Things (IoT) รวมถึงงบประมาณการลงทุนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล กว่า 3 ล้านล้านบาท   ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทยังมีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน มีแนวโน้มจะปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล และรองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัล

 

รุกรับงานภาครัฐ

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่าหุ้น TPS มีราคาเหมาะสมปี 2563 อยู่ที่ 4.14 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการขยายธุรกิจเชิงรุกในอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัว  ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบติดตั้งและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดเด่นคือเป็น Gold Certified Partner จาก Cisco ผู้นำตลาดอุปกรณ์ โครงข่ายของโลก จึงทำให้ TPS ได้รับการสนับสนุน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ปัจจุบันงาน 70% มาจากงานของภาคเอกชน และในอนาคตบริษัทมีแผนขยายไปรับงานในส่วนของภาครัฐมากขึ้น จากนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี