ต่างชาติซื้อสุทธิ 214.99 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ต.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 11,255.09 18.27 5,709.60 9.27 5,545.49
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,037.57 14.67 10,781.49 17.50 -1,743.92
นักลงทุนต่างประเทศ 21,771.27 35.34 21,556.28 34.99 214.99
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,546.02 31.73 23,562.58 38.24 -4,016.56

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 11 ต.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 48,187.51 12.35 51,590.61 13.22 -3,403.11
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 61,631.57 15.80 62,699.30 16.07 -1,067.74
นักลงทุนต่างประเทศ 157,667.12 40.41 161,515.54 41.40 -3,848.42
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 122,634.38 31.43 114,315.11 29.30 8,319.26

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 11 ต.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,163,958.33 11.49 1,143,106.38 11.28 20,851.95
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,357,521.57 13.40 1,345,093.13 13.28 12,428.44
นักลงทุนต่างประเทศ 4,228,274.90 41.74 4,237,352.16 41.83 -9,077.27
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,379,871.27 33.37 3,404,074.39 33.61 -24,203.12

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com