IIIผลงานดีสวนโลว์ซีซัน ออเดอร์ลูกค้าจีนไหลเข้า

ทันหุ้น – III ยิ้มรับออเดอร์จากลูกค้าจีนพุ่ง รองรับเทศกาลปีใหม่ เชื่อกระตุ้นการส่งออก ดันผลงานไตรมาส 4/2562 เติบโตดีสวนโลว์ซีซัน “ทิพย์ ดาลาล” ย้ำรายได้รวมปี 2562 เติบโตเข้าเป้า 20% เตรียมเคาะแผนปี 2563 ชงเข้าบอร์ดกลางเดือนธันวาคม 2562 นี้

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิลไอโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในช่วงไตรมาส 4/2562 ซึ่งเป็นช่วงโลว์ซีซันของธุรกิจการส่งออก เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีจะติดเทศกาลวันหยุดยาวสิ้นปีทำให้ปริมาณการส่งออกลดลง แต่ธรรมชาติของผู้ประกอบการโดยเฉพาะประเทศจีนจะรับมือโดยการส่งคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) นำเข้าสินค้าอุปโภค – บริโภค มาคงคลังรองรับเทศกาลวันหยุดยาว ตั้งแต่ไตรมาส 3 และลากยาวมาถึงต้นๆ ไตรมาส 4 แล้ว

*ขนส่งอากาศ-เรือดี

ทำให้บริษัทมองว่าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4/2562 นี้จะยังคงมีการเติบโตได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าและเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันธุรกิจขายระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (GSA) ครอบคลุมทั้งในเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และบางภูมิภาคในสหรัฐฯ เป็นต้น

ขณะเดียวกันธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) ยังคงมีการเติบโตที่ดี แม้ว่าสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนจะยังคงมีความไม่แน่นอน และฐานลูกค้าหลักของธุรกิจ Sea Freight คือประเทศจีน แต่มองว่าจะไม่รับผลกระทบสงครามการค้า เนื่องจากการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่เพื่อการอุปโภค – บริโภคภายในของประเทศจีน ไม่ใช่เพื่อการผลิตและส่งออกไปยังสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ในช่วงที่เหลือของปี 2562 อาจยังคงต้องจับตาในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกดังนั้นเงินบาทแข็งค่าจึงส่งผลกระทบอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสร้างความสมดุลให้กับต่างประเทศรายได้และค่าใช้จ่าย (Natural Hedging) รวมถึงเน้นการเพิ่มรายได้จากการส่งออกของเงินบาท และบริการในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนรายได้ที่เสียไปอีกด้วย

*คงเป้ารายได้โต20%

โดยจากปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากการรับรู้กำไรจากการถือหุ้น 50% ในบริษัท DG Packaging ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปีนี้รับรู้เข้ามาเต็มปี รวมถึงเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเต็มไตรมาสใน Around  Logistics Management Co. Ltd. โดยเชื่อว่าจะช่วยผลักดันรายได้เติบโตทุกไตรมาส และผลงานทั้งปี 2562 นี้ จะเป็นไปตามเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่า 20% จากปี 2561 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,829.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ์อยู่ที่ 150.68 ล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้สร้างผลงานได้แล้ว 1,452.42 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 93.32 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณลงทุนในปี 2563 เบื้องต้นคาดว่าจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในช่วงเดือนเดียวกันดังกล่าว ขณะที่การแจ้งผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2562 นั้น คาดว่าจะมีการแจ้งผลประกอบการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้