ต่างชาติขายสุทธิ 1,091.68 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ต.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,238.63 7.67 3,230.59 7.65 8.04
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,238.65 19.50 6,845.88 16.21 1,392.77
นักลงทุนต่างประเทศ 17,131.38 40.55 18,223.06 43.14 -1,091.68
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,633.76 32.28 13,942.88 33.01 -309.12

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 9 ต.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 31,986.48 11.53 36,707.94 13.23 -4,721.45
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 46,319.74 16.69 44,117.76 15.90 2,201.99
นักลงทุนต่างประเทศ 112,755.40 40.64 120,029.25 43.26 -7,273.85
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 86,385.28 31.14 76,591.97 27.61 9,793.31

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 9 ต.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,147,757.30 11.46 1,128,223.70 11.26 19,533.60
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,342,209.75 13.40 1,326,511.59 13.24 15,698.16
นักลงทุนต่างประเทศ 4,183,363.18 41.76 4,195,865.87 41.89 -12,502.69
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,343,622.18 33.38 3,366,351.25 33.61 -22,729.07

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com