CK จับมือ สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ สร้างสรรค์ “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน”

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมช่างชุมชนผ่าน “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” โดยจะมีการจัดประกวดนวัตกรรมต่างๆของช่างชุมชนผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมภาครัฐเอกชนรวมถึงวิศวกรนายช่างจาก ช.การช่าง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเปิดโอกาสให้นวัตกรช่างชุมชนได้แสดงผลงาน พัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรมสร้างเครือข่ายขยายองค์ความรู้แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ช่วยยกระดับการทำงานสู่การเป็น “นวัตกรช่างชุมชน” และต่อยอดขีดความสามารถของสิ่งประดิษฐ์อย่างรอบด้าน จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก่อนขยายผลสู่ระดับประเทศ เสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของ ช.การช่าง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยด้วยศักยภาพด้านวิศวกรรม ณ งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com