‘KUN’ผู้นำอสังหาแนวราบ เล็งเข้าเทรดmaiภายในปีนี้

ทันหุ้น – “วิลล่า คุณาลัย” เผยอยู่ระหว่างรอ กลต. อนุมัติไฟลิ่ง พร้อมเดินหน้าเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปีนี้ หวังนำเงินระดมทุนพัฒนาโครงการใหม่ เเละซื้อที่ดินรองรับการโครงการในอนาคต

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบในตลาดปริมณฑล เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเข้าซื้อขายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ภายในปี 2562 นี้ สำหรับปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ 300 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านบาท

นำเงินพัฒนาโครงการ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปพัฒนาโครงการใหม่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีที่ดินในพื้นที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อีกจำนวน 17 ไร่ รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต และอีกส่วนหนึ่งจะใช้เพื่อซื้อที่ดินที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ในพื้นที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับการเติบโตในช่วง 7 ปีจากนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการในอนาคต

ขณะที่บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E) อยู่ที่ 1.67 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 ถือว่าไม่สูงมากเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายรักษา D/E ไม่ให้เกินระดับ 2 เท่า เพื่อเป็นการรักษาความแข็งแกร่งทางด้านโครงสร้างการเงิน

ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายในระยะกลางถึงยาวในช่วง 5 ปีจากนี้ (ปี 2562-2566) คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายเป็นหลัก โดยบริษัทมีเป้าหมายจะขยายโครงการภายใต้แบรนด์ “คุณาลัย” ไปใน 4 ทิศครอบคลุมรอบๆ กรุงเทพฯ (เหนือ, ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก) เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง

การเติบโตในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทมองว่าการสร้างการเติบโตในอนาคตที่น่าสนใจ คือ การทำ M&A หรือการควบรวมกิจการ กับการใช้ยุทธศาตร์ JV หรือ การลงทุนร่วมกับบริษัท ซึ่งเป็นแผนงานในอนาคตที่บริษัทจะพยายามเดินไปให้ถึง

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการในทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ มีการพัฒนาโครงการมาแล้วจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ บ้านเดี่ยวระดับพรีเมี่ยม  โครงการ คุณาลัย ซิมโฟนี (Kunalai Symphony) ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป ,โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด คุณาลัย จอย (Kunalai Joy) และ โครงการบ้านเดี่ยว คุณาลัย พอลเลน (Kunalai Pollen) ราคา 3- 5 ล้านบาท และ โครงการเทาว์โฮม คุณาลัย บีกินส์ (Kunalai Begins) ราคา 1.5 – 2.5 ล้านบาท  ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งหมอบบ้านให้แก่ลูกบ้านแล้วกว่า 458 ยูนิต และในช่วงปลายปี 2562 บริษัทคาดว่าจะขยายโครงการเพิ่มไปในโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ ซึ่งในเดือน พ.ย.นี้ บริษัทเตรียมจะเปิดขายโครงการบ้านแฝด-บ้านเดี่ยว  Kunalai Joy on 314 รวม 142 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมียอดขายแล้ว 11 ยูนิต ซึ่งมีกำหนดส่งมอบบ้านยูนิตแรกในเดือน พ.ย. นี้ มูลค่าโครงการประมาณ 497 ล้านบาท

ส่วนในปี 2563 บริษัทคาดรายได้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการส่งมอบบ้านให้ลูกบ้าน และบริษัทยังมีแผนเปิดขายโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการเทาว์โฮม คุณาลัย บีกินส์2 (Kunalai Begins2) จำนวน 363 ยูนิต มูลค่า 826 ล้านบาท  และ 2.โครงการบ้านแฝด คุณาลัย จอย 2 (Kunalai Joy 2) จำนวน 419 ยูนิต มูลค่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้และสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในอนาคต