โบรกชี้กำไรINSETโตโดด เคาะช่วงราคา3.33-4.40บ.

ทันหุ้น – 3 กูรูหุ้นประเมินราคาเหมาะสม INSET อยู่ในกรอบ 3.33-4.40 บาทต่อหุ้น ชี้หลังเข้าตลาด mai หนุนฐานทุนแกร่ง คาดผลงานโตก้าวกระโดด โชว์งานในมือรอรับรู้รายได้ 2.7 พันล้านบาท   

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด ออกบทวิเคราะห์ระบุว่า บริษัท อินฟราเซท จํากัด (มหาชน) (INSET) จะมีการ IPO ขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป จํานวน 146 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.1% ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วหลัง IPO จํานวน 560 ล้านหุ้น ฝ่ายวิจัยได้ประเมินราคาเหมาะสมของหุ้น INSET ในปี 2562 และ 2563 ไว้เท่ากับ 3.68 และ 4.40 บาทตามลำดับ เป็นราคาเหมาะสมแบบอนุรักษ์นิยม

มองผลงานโตโดด

โดยใช้ PE อ้างอิง 17 เท่า ซึ่งคิดลด 10% จากค่าเฉลี่ย PE อ้างอิงของหุ้น ITEL, AIT,SAMTEL และ CSS ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาที่ 18 เท่าโดยเห็นว่า บริษัททั้ง 4 บริษัทมีการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับ INSET จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้เพื่อการอ้างอิงระดับ PE ที่อ้างอิงในการเข้าซื้อขายในตลาด mai

ภายหลังจาก INSET เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะส่งผลให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด คาดการณ์ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา2 ปีข้างหน้า คาดว่าในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ จะมีรายได้ 1,301ล้านบาท(เพิ่มขึ้น 30% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) และ 1,431 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน)  ตามลำดับ และคาดการณ์กำไรสุทธิสำหรับปี 2562 และ 2563 ไว้ที่ 121 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 28% จากงวดเดียวกันของปีก่อน )และ 145 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 19% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) ตามลำดับ

แบ็กล็อก 2.7 พันล.

ทั้งนี้มีแรงหนุนสำคัญจากยอดขายที่เติบโตขึ้นทั้งในส่วนของธุรกิจ data center และmaintenance and services รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจก่อสร้างศูนย์ Data Center และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี  และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้อีกประมาณ 2,739.65 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า INSET มีราคาเหมาะสมกลางปี 2563 ที่ 3.41 บาทต่อหุ้น ซึ่งประเมินกำไรปกติปี 2562 ที่ 105 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 11% จากงวดเดียวกันของปีก่อน)และกำไรปกติปี 2563 ที่ 126 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 21%จากงวดเดียวกันของปีก่อน) หรือคิดเป็น EPS ที่ 0.19 บาท และ 0.23บาท ตามลำดับ เนื่องจากคาดรายได้ธุรกิจรับเหมา IT ในปี2562 ที่ระดับ 1.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากงวดเดียวกันปีก่อนหนุนจากbacklogในมือราว 90% และคาดรายได้ปี2563 ที่1.3 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 8%จากงวดเดียวกันปีก่อน มีbacklogในมือรองรับแล้ว 70%

สำหรับธุรกิจติดตั้ง Google WiFi Station (ธุรกิจใหม่จากเงิน IPO) คาดรายได้ปี 2563 ที่ 30 ล้านบาท และคาดอัตรากำไรขั้นต้นที่ 20% และจะเติบโตตามจำนวนจุดที่ทยอยติดตั้งเพิ่มมากขึ้นในปีถัดๆไป

เคาะพื้นฐาน 3.33 บ.

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด ประเมินว่า ประเมินราคาพื้นฐานปี 2563 ที่ 3.33 บาท อิง PE ที่ 14 เท่า ทางฝ่ายประเมินราคาพื้นฐานของ INSET ที่ 3.33 บาทต่อหุ้น อิง PE 14 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทที่ให้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีให้องค์กรต่างๆ (SI) ได้แก่ AIT, SAMTEL, MFEC ซึ่งมีค่า PE เฉลี่ยระหว่าง 12-15 เท่า

INSET ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงของอุตฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 13 ปี แนวโน้มกำไรปี 2562 คาดเติบโต 17.5%จากงวดเดียวกันของปีก่อน และโตต่ออีก 20.3%จากงวดเดียวกันในปี 2563 จากการรับรู้รายได้ตาม Backlog ที่มีอยู่ในมือ และโครงการใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างรอผลการประมูล