วัดพลัง 1600 รอบนี้เอาอยู่?

ผ่าวิกฤติหุ้นร้อน 1600จุดนี้เอาไหวมั้ย ถามว่า… 1500 มีโอกาสเห็นหรือไม่ ถามตรงๆกับจิมรอบนี้ มีคำตอบให้คุณ