จัดทัพหุ้น พิชิตกำไร

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น ช่วงที่2

"จัดทัพหุ้น พิชิตกำไร"
กับ คุณ ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

คุณ เผดิมภพ สงเคราะห์
กรรมการผู้จัดการ ประธานสายธุรกิจรายย่อย
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

คุณ เอกภาวิน สุนทราภิชาติ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
สายงานวิจัย บล.ไทยพาณิชย์

และ คุณ มงคล พ่วงเภตรา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
กลยุทธ์การลงทุน บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
ณ หอประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค
ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่