DTAC คาด Q4 รายได้บริการพลิกฟื้น เคาะเป้า 68 บาท

รายได้บริการไตรมาส 2/62 ที่ผ่านมาแข็งแกร่งกว่าคาดเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการพลิกฟื้นของรายได้บริการกลับมาเป็นบวก YoY ในไตรมาส4/62 ซึ่งจะมีปัจจัยหนุนจากคุณภาพเครือข่ายที่ปรับตัวดีขึ้น รายได้บริการพรีเพดที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าพรีเพดรายใหม่ที่ติดลบน้อยลง และผลบวกจากการถอนโปรโมชั่น “ความเร็วคงที่ซึ่งไม่จำกัดการใช้งาน” ออกจากตลาด รวมถึงการทยอยปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นDTAC ยังคงเป็นหุ้นที่โดดเด่นตัวหนึ่งในกลุ่มไอซีที เนื่องจากรายได้บริการที่จะกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 และมูลค่าหุ้นที่ถูกที่สุดถ้าเทียบกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น โดยอัตราส่วน EV/EBITDA ปี 2562 อยู่เพียงแค่ 5.9 เท่า

คาดว่ารายได้บริการที่พลิกฟื้นเป็นบวกในไตรมาส 4/62 มีแนวโน้มต่อเนื่องไปยังปี 2563 ซึ่งจะมีปัจจัยหนุนจากคุณภาพเครือข่ายที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ความพยายามของทีมการขายและการตลาดที่มากขึ้น จำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่ที่ติดลบลดลง และผลบวกจากการการถอนโปรโมชั่น “ความเร็วคงที่ซึ่งไม่จากัดการใช้งาน” ออกไปทั้งหมด รวมถึงการนาเสนอแพ็กเกจวอลุ่มดาต้าการใช้งานที่จากัดซึ่งมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพ.ค. 2562 และเนื่องจากกำไรในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ที่สูงกว่าคาด เราจึงทาการปรับประมาณการกาไรสุทธิปี 2562 เพิ่มขึ้นอีก 17% (มาอยู่ที่ 5.9 พันล้านบาท) และปรับราคาเป้าหมายซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF เพิ่มขึ้นอีก 7% จึงแนะนำ ซื้อ DTAC ที่ราคาเป้าหมาย 68.00 บาท