ต่างชาติขายสุทธิ 1,564.60 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,082.45 13.47 6,520.52 14.44 -438.07
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,899.22 13.06 6,474.62 14.34 -575.40
นักลงทุนต่างประเทศ 18,861.59 41.77 20,426.19 45.24 -1,564.60
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,310.30 31.69 11,732.23 25.98 2,578.07

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 23 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 127,011.71 13.29 133,350.61 13.95 -6,338.90
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 130,819.10 13.69 127,519.28 13.34 3,299.81
นักลงทุนต่างประเทศ 383,071.11 40.08 390,989.01 40.91 -7,917.89
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 314,804.04 32.94 303,847.07 31.79 10,956.98

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 23 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,090,047.98 11.47 1,063,968.24 11.20 26,079.74
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,258,640.87 13.24 1,247,932.43 13.13 10,708.45
นักลงทุนต่างประเทศ 3,968,238.07 41.75 3,969,727.02 41.77 -1,488.94
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,186,829.39 33.53 3,222,128.64 33.90 -35,299.25

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com