KKP บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารเกียรตินาคิน ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมบริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินบริจาคในนามสมาคมธนาคารไทย จำนวน 50,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบ ในโครงการการ “ ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม “ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com