บอร์ด “PRO” อนุมัติรวมพาร์-ลดทุนล้างขาดทุนสะสม เตรียมยื่นขอกลับมาเทรดต้นปีหน้า

สำนักข่าว “ทันหุ้น” รายงานว่า บอร์ด ‘PRO’  ไฟเขียวลดทุนล้างขาดทุนสะสม ก่อนยื่นขอกลับมาเทรดต้นปีหน้า เผยผลประกอบการเติบโตสูงกำไรครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร่วม 100%

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) หรือ PRO เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,470,000,000 บาท เป็น 1,417,564,545.60 บาท และให้รวมพาร์จากเดิม 0.70 บาทเป็น 4.20 บาท ทำให้จำนวนหุ้นลดลงจากเดิม 2,025,092,208 หุ้น เป็น 337,515,368 หุ้นด้วยการรวม 6 หุ้นเดิมเป็น 1 หุ้นใหม่ และอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,470,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 337,515,368 บาท โ้ดยการลดมูลค่าพาร์จาก 4.20 บาทเป็น 1 บาทเพื่อล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและล้างผลขาดทุนสะสม และเตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นี้

PRO มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 266 ล้านบาทในปี 2560 และ 277 ล้านบาทในปี 2561 ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโตสูง 65% เช่นกันจากกำไรสุทธิ 20 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 33 ล้านบาทในปี 2561

ส่วนในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯ ยังเติบโตต่อเนื่องมีรายได้รวม 148.82 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 119.60 ล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกปี 2561 และมีกำไรสุทธิในในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้จำนวน 20.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร่วม 100% จากกำไรสุทธิ 10.44 ล้านบาท ซึ่งด้วยผลประกอบการที่มีรายได้และผลกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง บริษัทฯมีแผนที่จะยื่นขออนุญาตนำหุ้นกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างถาวรในปีหน้า

ธุรกิจหลักของ PRO คือ การกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายซึ่งใช้ระบบฝังอย่างปลอดภัย และถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary & Secure Landfill) โดยมีศูนย์บำบัดกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วพื้นที่ 918 ไร่ โดยมีกำลังการผลิตการกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตราย 82,500 ตันต่อปี และมีกำลังการผลิตการกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตราย 330,000 ตันต่อปี โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101, 105, 106 ที่ได้รับจากกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและความเห็นชอบในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัทย่อยที่ดำเนินงาน ได้แก่ บริษัท เจ ที เอสอลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด และ บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มทีขเอเชีย) จำกัด

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com