ต่างชาติซื้อสุทธิ 397.54 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,388.99 9.41 8,515.86 14.87 -3,126.87
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,337.08 14.55 8,172.42 14.27 164.66
นักลงทุนต่างประเทศ 24,892.64 43.45 24,495.11 42.76 397.54
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,667.73 32.59 16,103.05 28.11 2,564.68

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 19 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 114,621.25 13.61 119,194.86 14.15 -4,573.61
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 117,393.76 13.94 112,917.91 13.41 4,475.85
นักลงทุนต่างประเทศ 327,453.66 38.88 333,439.34 39.60 -5,985.68
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 282,650.78 33.56 276,567.34 32.84 6,083.44

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 19 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,077,657.51 11.48 1,049,812.48 11.18 27,845.03
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,245,215.54 13.26 1,233,331.05 13.13 11,884.48
นักลงทุนต่างประเทศ 3,912,620.62 41.67 3,912,177.35 41.66 443.27
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,154,676.13 33.60 3,194,848.91 34.02 -40,172.79

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com