ต่างชาติขายสุทธิ 400.42 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,569.27 12.41 7,795.32 14.73 -1,226.05
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,087.48 15.28 7,421.73 14.02 665.75
นักลงทุนต่างประเทศ 21,589.31 40.78 21,989.73 41.54 -400.42
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,690.33 31.53 15,729.61 29.71 960.72

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 13 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 80,010.51 13.67 76,832.09 13.13 3,178.43
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 82,207.08 14.05 78,030.09 13.33 4,177.00
นักลงทุนต่างประเทศ 223,412.71 38.18 228,632.35 39.07 -5,219.64
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 199,535.24 34.10 201,671.02 34.46 -2,135.79

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 13 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,043,046.78 11.42 1,007,449.71 11.03 35,597.07
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,210,028.86 13.25 1,198,443.23 13.12 11,585.63
นักลงทุนต่างประเทศ 3,808,579.67 41.70 3,807,370.36 41.69 1,209.31
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,071,560.59 33.63 3,119,952.60 34.16 -48,392.01

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com