ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,446.30 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 10,261.16 14.41 11,193.49 15.72 -932.32
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10,205.15 14.33 8,916.67 12.52 1,288.48
นักลงทุนต่างประเทศ 28,481.78 39.99 27,035.48 37.96 1,446.30
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,279.66 31.28 24,082.12 33.81 -1,802.46

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 11 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 62,055.43 13.43 58,120.95 12.58 3,934.48
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 64,642.62 13.99 62,180.56 13.45 2,462.06
นักลงทุนต่างประเทศ 175,256.68 37.92 179,010.87 38.73 -3,754.19
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 160,188.13 34.66 162,830.49 35.23 -2,642.35

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 11 ก.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,025,091.70 11.38 988,738.58 10.97 36,353.12
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,192,464.40 13.23 1,182,593.70 13.13 9,870.70
นักลงทุนต่างประเทศ 3,760,423.64 41.74 3,757,748.88 41.71 2,674.76
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,032,213.48 33.65 3,081,112.06 34.20 -48,898.58

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com