จับตา KCE-TOP

KCE

Resistance  19.00-20.00
Support          18.00

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคาแกว่งตัวขึ้นมาจาก Bottom zone และ Breakout เส้นค่าเฉลี่ย EMA 75 วัน หนุนด้วยปริมาณการซื้อขายที่ไหลเข้ามาหนาแน่น ด้านสัญญาณ MACD กำลังพลิกตัวขึ้นเป็นบวก จึงแนะนำให้ Follow Buy ตั้งเป้าหมายเก็งกำไรที่แนวต้าน 19.00-20.00 บาท ส่วนแนวรับวางไว้ที่ 18.00 บาท และวางจุด Stop Loss เอาไว้ด้วยที่ 17.80 บาท

ลักษณะธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

TOP

Resistance    72.00-75.00
Support    68.75

แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคาแกว่งตัวขึ้นเตรียมทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 วัน หนุนด้วยสัญญาณ MACD ที่พลิกตัวขึ้นเป็นบวก หากราคา Breakout EMA 200 วันได้ (70.00 บาท) แนะนำให้ Follow Buy วางแนวต้านไว้ที่ 72.00-75.00 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 68.75 บาท และวางจุด Stop Loss ที่ 68.25 บาท

ลักษณะธุรกิจ ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมโดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวันและทำธุรกิจในกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกัน ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด เป็นต้น รวมถึงมีศูนย์บริหารการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์