“บี๋ อริยะ” ตอบรับความท้าทาย ย้ายจากธุรกิจขาขึ้นสู่ธุรกิจขาลง

คุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ (President) และกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC เปิดเผยต่อ “ทีมงานทันหุ้น”