PTTOR เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชน เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคต ตั้งแต่วันนี้-20 ก.ย.

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR เตรียมจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคต PTTORในอาเซียน 2019 ครบรอบปีที่ 5  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2562  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562

PTTOR เชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชน เพราะเยาวชน คือ เมล็ดพันธุ์แห่งความดีซึ่งเป็นพลังที่สำคัญของอนาคต สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ  โดยปีนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อพัฒนาศักยภาพ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียนต่อยอดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชน เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคต PTTOR ในอาเซียน 2019 ครบรอบปีที่ 5 OR Seeding the Future ASEAN Camp 2019, 5th Anniversary

ตอน : สู่ฝันพลังดิจิทัล Digital Aspiration ซึ่งเป็นโอกาสที่น้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์ใหม่ สร้าง Network ใหม่ ๆ กับเพื่อน ๆ ในอาเซียน พร้อมกับได้เข้าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทพลังงานระดับประเทศ เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2562 ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากสนใจ เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้

–           กด Like เป็นสมาชิก ที่ Facebook Fanpage: ORSeedingTheFuture

–           จัดทำ VDO (ความยาวคลิปโดยประมาณ 2 นาที) โดยแนะนำตนเองพร้อมตอบคำถาม Why do you want to join this camp? และ As a new age leader, how will you apply digital to marketing?จากนั้น Post ลงบน Timeline Facebook : ORSeedingTheFuture

–           ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กันยายน 2562 นี้

–           ประกาศผลการคัดเลือกทั่วอาเซียนร่วมกัน วันที่ 3 ตุลาคม 2562