ตลท.เตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน EARTH จะถูกเพิกถอน 20 ก.ย.นี้ ขอให้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้น

สำนักข่าว “ทันหุ้น” รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด(มหาชน)หรือ EARTH ก่อนเพิกถอน

โดยเปิดให้มีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญ EARTH เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 11 – 19 กันยายน 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวบริษัท วันที่ 2 กันยายน 2562)

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com