วางแผนดี แนวทางถูกต้อง รอความสำเร็จ

ทิศทางของตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้เริ่มมีการขยับปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากกระแสปัจจัยลบต่างๆจากต่างประเทศเริ่มส่งสัญญาณในทิศทางที่คลี่คลายลง  อีกทั้งราคาหุ้นที่ตกต่ำไปก่อนหน้านั้นจนราคาของหุ้นพื้นฐานดีราคาถูกลงจนทำให้ ทำนักลงทุนโดยเฉพาะกองทุนเริ่มมองว่าหุ้นในตอนนี้นั้นมีราคาถูก และน่าสนใจเข้าซื้อลงทุน

การลงทุนในหุ้นให้ประสบความสำเร็จเพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีนั้น นักลงทุนควรต้องวางแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน เลือกเฟ้นค้นหาหุ้นเพื่อการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ หรือเลือกหุ้นที่ให้ผลตอบแทนคืนกลับมาที่ดีที่สุด แต่สิ่งสำคัญสำหรับการสรรหาเลือกหุ้นเพื่อการลงทุนที่ดีได้นั้น  นักลงทุนจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ พิจารณาได้ว่าหุ้นที่เลือกมานั้นมีดีอย่างไรและจะก้าวเดินไปสู่ความคาดหวังในอนาคตได้หรือไม่

ในการคัดเลือกหุ้นที่ดีนั้นเราจำเป็นต้องคัดกรองหุ้นโดยการแยกกลุ่มหุ้นที่เราสนใจลงทุนเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มต่างๆ ซึ่งเราสามารถแบ่งแยกหุ้นออกเป็นกลุ่มๆดังนี้  หุ้นปลอดภัย (Defensive Stock) , หุ้นเติบโตดี (Growth Stock) ,หุ้นปันผลสูง (High Dividend Stock) ,หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stock) เป็นต้น เพราะภาพรวมของหุ้นมีทิศทางการปรับตัวให้เป็นไปตามภาวะดัชนีของตลาดทุนที่ขับเคลื่อนไปโดยที่หุ้นในรกลุ่มต่างๆก็จะปรับตัวตามตลาดไปด้วย ทำให้เราสามารถแยกแยะ พิจารณาได้ว่าหุ้นกลุ่มไหนสามารถขับเคลื่อนตามทิศทางของภาวะตลาดในช่วงนั้นๆ เพื่อการลงทุนของเราจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเต็มที่

หุ้นปลอดภัย คือหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ มั่นคง ไม่แปรผันไปตามสภาวะตลาด และหุ้นจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าตลาดในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซา อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวหุ้นประเภทนี้มักให้ผลตอบแทนได้ไม่ดีเท่าตลาดเช่นเดียวกัน หุ้นในกลุ่มนี้ เช่น หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค

หุ้นเติบโตดี คือ หุ้นที่เจริญเติบโตเร็วหุ้นของบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรที่สูงในปัจจุบันและคาดว่าจะสามารถหากำไรได้สูงต่อเนื่องไปได้ในอนาคต ซึ่งจะมีผลทำให้มูลค่าหุ้นนี้ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หุ้นประเภทนี้นั้นเหมาะกับ ทุกภาวะตลาด เพราะเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีทิศทางเติบโตได้ดี ส่งผลดีต่อการลงทุนในอนาคตอย่างสูงตามไปด้วย ส่วนมากจะเป็นหุ้นขนาดกลางและเล็กที่สามารถสร้างอัตราการเติบโตได้อย่างรวดเร็วกว่าหุ้นที่มีขนาดใหญ่

หุ้นปันผลสูง คือ หุ้นที่ผลการดำเนินงานดี และมีความสามารถจ่ายปันผลตอบแทนอยู่ที่ระดับน่าพอใจมากน้อยเพียงใดไหน หุ้นประเภทนี้จะเหมาะกับตลาดที่มีความผันผวนและนักลงทุนขาดความมั่นใจก็จะสนใจเข้าลงทุนในหุ้นประเภทนี้เพราะถึงอย่างไรก็ยังได้เงินปันผลตอบแทนที่ดีกว่านำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า หุ้นประเภทนี้จะเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมาโดยตลอดนั่นเอง

ส่วนหุ้นวัฏจักร คือ หุ้นของบริษัทที่มีผลประกอบการ ผลกำไร และราคาหุ้น ขึ้นลงตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ ช่วงที่เศรษฐกิจดีๆ หุ้นแบบนี้จะโดดเด่นมาก แต่ในทางกลับกัน ในช่วงที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่ หุ้นวัฏจักรก็จะแย่ไปด้วย หุ้นประเภทนี้ก็จะมาเป็นรอบ ๆ ของการทำธุรกิจ ซึ่งในแต่ละช่วงก็จะมีช่วงที่ดีที่สุดของการดำเนินงาน และราคาหุ้นก็มักจะวิ่งขยับขึ้นมาตามรอบที่เป็นเสมอ หากดักจังหวะจับทางได้ก็จะสามารถทำกำไรได้จากหุ้นประเภทนี้เช่นกัน จะเห็นได้ว่าจังหวะการลงทุนในหุ้นวัฏจักรเป็นเรื่องสำคัญมาก

ในตลาดหุ้นนั้นเราต้องเจอกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ขึ้นลงแทบจะทุกวัน มีปัจจัยผลกระทบต่อหุ้นเข้ามาตลอดไม่ว่าในเชิงบวกหรือลบก็ตาม หากเรามีการวางแผนที่ดี  มีแนวทางการลงทุนที่ดี มีมุมมองต่อหุ้นที่ถูกต้อง ก็ย่อมทำให้เราไม่สับสนไปกับปัจจัยกระทบเหล่านั้น และสามารถพิจารณา ไตร่ตรองเลือกลงทุนได้อย่างถูกต้องและสร้างผลตอบแทนคืนกลับและมั่นคงได้อย่างแน่นอนครับ สรุปว่าตลาดทุนคือ แหล่งทำมาหาเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด