“พีรเจต”โบกมือลาUKEM หลังปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ทันหุ้น – ช็อควงการ! “พีรเจต” แจ้งลาออกกรรมการทั้งหมด UKEM ทั้งที่เป็นผู้ปลุกปั้น ระบุ ติดภารกิจจำนวนมาก ไล่เรียงลำดับ เป็นการโบกมือลา หลังปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น 20 ส.ค. อย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกำไรจาก UKEM ส่วนใหญ่มาจาก GIFT ที่ พีรเจต นั่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ UKEM แจ้งว่า นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท มีผลทันที ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลาออกของกรรมการต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ทีมงาน “ทันหุ้น” ได้สอบถามทาง “นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี” ถึงสาเหตุการลาออกดังกล่าว ซึ่ง นายพีรเจต กล่าวว่า สาเหตุที่ลาออกเนื่องจากตนเองติดภารกิจสำคัญที่มีอยู่จำนวนมาก

@ UKEM ปรับโครงสร้างหุ้น

สำหรับการลาออกดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะเวลารวดเร็ว หลังจาก UKEM ได้มีแจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มของบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

โดยนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี โอนหุ้นจำนวน 299,070,085 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 24.19% ให้นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ ส่งผลให้นายพีรพล มีสัดส่วนการถือหุ้น 25.31% จากเดิม 1.12% นั่งแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UKEM  ขณะที่ นางกาญจนา ถือหุ้น 19.62% จากเดิม 44.62%

อย่างไรก็ดี นายพีรพล จะทำการลดสัดส่วนการถือหุ้นให้ต่ำกว่า 25% ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีหน้าที่ต้องยื่นรายงานการได้มาซึ่งหุ้น เพื่อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อ

นางกาญจนา ยังโอนหุ้นให้  นางสาวฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี ถือหุ้น 5.03% จากเดิม 4.22%  ขณะที่ “นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี”  ยังคงสัดส่วนการหุ้นที่ 1.49% เช่นเดิม

@ เปิดปูม พีรเจต ผู้ปลุกปั้น UKEM

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการนำ UKEM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ UKEM  ก่อนที่จะไปมีบทบาทการดำเนินธุรกิจ ในบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ GIFT ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Chemical Ingredient) ซึ่ง UKEM ถือหุ้นอยู่ 53.68% โดย นายพีรเจต ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

ขณะที่ผลการดำเนินงานของ UKEM ในไตรมาส 2/2562 ซึ่งมีกำไร 16.54 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก GIFT จำนวน 13.19 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน อีก 1.75 ล้านบาท  สำหรับ UKEM  ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยสินค้าประกอบด้วยสารทำละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent) สำหรับใช้เป็นสารทำละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ