เจาะความจริง บจ. SEAFCO และ UAC

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น ช่วงที่1

เจาะความจริง บจ.
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC
บริษัท ชีฟโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCO

สัมมนารวมพลคนทันหุ้น
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค
ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่