ธปท.-ไปรษณีย์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล

วันนี้ (22 สิงหาคม 2562) นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. และ ปณท ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบริการขนส่งและบริการทางการเงิน เพื่อการติดตาม และประเมินแนวโน้มของภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะธุรกิจ e-Commerce ที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน สำหรับ ความร่วมมือด้านข้อมูลที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ จะเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยให้รู้ถึงตัวบุคคล โดยการใช้ข้อมูลจะอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่เท่านั้นและจะดูแลรักษาความลับของข้อมูลไว้อย่างเคร่งครัด

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com