“ไทยเบฟเวอเรจ” จับมือ พันธมิตร จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR เยาวชนจิตอาสา”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการ Partnership School จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR เยาวชนจิตอาสา”พร้อมมอบหุ่นสมชายให้กับโรงเรียนจำนวน 10 ชุดโดยมี คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วย พลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณรัชดา บุลยเลิศ กรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์คุณสมเกียรติ สรรคพงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณสันต์ อินชูรัญผอ.รร.วัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์) ร่วมงานดังกล่าวณ โรงเรียนวัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์) จ.พระนครศรีอยุธยาซึ่งจะดำเนินการจัดโครงการต่อเนื่องอีก 12 โรงเรียนทั่วประเทศ

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like) Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon
www.thunhoon.com