บจ.maiโชว์ฝีมือกำไรพุ่งสูงสุด NEWS-QLT-TITLEเข้าวิน

ทันหุ้น – เปิดโผ 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ปั๊มกำไรสูงสุด NEWS มาวินโต 1,.128% รองลงมา QLT โชว์ผลงานร้อนแรง 759.07% TITLE ยอดโอนห้องชุดกระหึ่ม ดันกำไรพุ่ง 624.41% BIZ ทะยาน 567.62% และ QTC กำไรโต 405.90%

ผู้สื่อข่าวรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอมีกำไรไตรมาส 2/2562 เติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS มีกำไรสุทธิจำนวน 620.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 681.181 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 1,128% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่ขาดทุน 60.37 ล้านบาท สำหรับกำไรที่เพิ่มขึ้น มาจากกำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 715.887 ล้านบาท เป็นส่วนจากธุรกิจในบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ภายหลังจากการยกเลิกใบอนุญาตฯ

อันกับที่ 2. บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT มีกำไรสุทธิ จำนวน 8.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.07 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 759.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่ 930,000 บาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

TITLE กำไรพุ่ง 624.41%

อันดับที่ 3. บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE มีกำไรสุทธิ จำนวน 64.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.51 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 624.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่ 8.89 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่เพิ่มขึ้นในปีก่อน

อันดับที่ 4.บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ มีกำไรสุทธิ จำนวน 26.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.15 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 567.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่ 3.90 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เกิดจากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนรายได้ต่อต้นทุนคงที่ลดลง

อันดับที่ 5.บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC มีกำไรสุทธิ จำนวน 39.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.93 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 405.90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน สำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานนั้นเป็นผลมาจาก การรับรู้รายได้การขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของ บริษัทคิวโซล่าร์ 1 จำกัดขนาดกำลังผลิต 8.6 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดปราจีนบุรี