SNAPSHOT : SE

SE บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

Company Background

ด้วยประสบการณ์ยาวนาน 25 ปี เป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศ โดยอาศัยทำเลที่ตั้งเพียง 5 กิโลเมตรถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์รวมโรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า  30 กิโลเมตรถึงพื้นที่บ่อวิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งทำให้สามารถขายและให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว

Key Development of Company

ส.ค. 2536              บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 MB

ม.ค. 2552              บริษัทฯ เปิดสำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อดูแลเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภูมิภาคอื่นๆ

ก.พ. 2559              บริษัทฯ เปิดสำนักงานขาย ขอนแก่น ดูแลกลุ่มลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ค.//ก.พ. 2560     บริษัทฯได้เพิ่มฝ่ายที่ 4 คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ เพื่อบริการครบวงจรทั้งบริการก่อนและหลังการขาย//จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว 120.00 MB จำนวนหุ้นทั้งหมด 240 ล้านหุ้น

พ.ค. 2561              บริษัทฯ เข้าซื้อและรับโอนกิจการ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด(UBA) โดยมีสัดส่วนลงทุนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน

ม.ค. 2562              บริษัทฯ เปิดสำนักงานขาย สงขลา ดูแลกลุ่มลูกค้าภาคใต้

 

Business Plan

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Solutions Excellence” เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดสรรสินค้าคุณภาพ นำเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ๆ การให้บริการก่อนและหลังการขายและการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มอายุการใช้งานของสินค้าให้มากขึ้น โดยในปี 2019 มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม คือ                                                                    1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีระบบปั๊ม  2.กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ                3.กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม      4.กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ

บริษัทฯ เน้นขยายขายงานโครงการ มากรายยิ่งขึ้น ตามตลาดอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่ีมีการศึกษา การลงทุนที่จะมีมากขึ้นหลายโครงการ หลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจซบเซาตามราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลก

บริษัทฯ เน้นงานบูรณะโรงงาน(Plant renovated) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอายุเครื่องจักรมากกว่า 20-30 ปี ต้องการเครื่องจักรอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ขยายธุรกิจจากภาคตะวันออกและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในกรุงเทพมหานคร และภูมิ   ภาคอื่นๆ  ทั้งภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคเหนือ

บริษัทฯ ขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์งานบริการ เพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆ และสนับสนุนงานขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมทั้ง 3 กลุ่ม เพิ่มความสามารถการขายและบริการให้มีความหลากหลายได้อย่างครบวงจร

บริษัทฯ เปิดโอกาสในการศึกษาแผนการลงทุน ในกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรม ที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความมั่นคงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดแผนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ EEC (Eastern Ecomomic Corridor) โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวโครงการงานก่อสร้างรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆ

Investment Highlight

ประเด็นที่น่าสนใจของบริษัท ดังนี้

ศูนย์บริการวิศวกรรม(Workshop) พื้นที่ใช้งาน ประมาณ 880 ตร.ม เพื่อรองรับงานบริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ท่อ  งานตัดเย็บหุ้มฉนวน หุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริการประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลวและอุปกรณ์ท่อ

บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (UBA) ผู้ให้บริการงานบริหารจัดการน้ำรายใหญ่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,599,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนมูลค่ารวมทั้งสิ้น 135 ล้านบาท คิดเป็นราคาหุ้น 84.375 บาทต่อหุ้น  การเข้าซื้อหุ้น UBA เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงของรายได้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากกระแสเงินสดคงเหลือให้เกิดประโยชน์กับกิจการพร้อมทั้งเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น

 

SEเปิดสูตรโมเดลธุรกิจใหม่ 

กำไรQ2ติดปีกทะยาน157%

ทันหุ้น – แม่ทัพหญิง SE “อรสา วิมลเฉลา”  เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ ใช้เทคโนโลยีเสริมทัพ รับจัดการบริหารให้ลูกค้า ส่องแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังแจ่มเชื่อยอดขายสูง ลูกค้าสั่งซื้อเพียบ มั่นใจผลงานปีนี้โตตามเป้า พร้อมอวดกำไรไตรมาส 2/62 ทะยาน 157.98%

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ผู้นำด้านการ จัดหาและจำหน่าย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับระบบปั๊มอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุ   นวัตกรรมในภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ในครึ่งปีหลังปี 2562 บริษัทจะเดินหน้าใช้ดิจิตอลทรานฟอร์มเข้ามาประกอบการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมโมเดลธุรกิจใหม่ หลังบริษัทดำเนินการมาแล้วกว่า 9 เดือน ขณะเดียวกันบริษัทจะใช้ดิจิตอลทรานฟอร์มในการจัดการบริหารการดำเนินงานให้กับลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้บริการลูกค้าตามความเชี่ยวชาญของบริษัท

ขยายฐานเพิ่มยอด

ทั้งนี้บริษัทจะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มโปรดักส์เอนเจเนอริ่ง ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็น B2B มากขึ้น โดยจะขยายงานไปกลุ่มภาครัฐ จากเดิมบริษัทขายสินค้าให้กับภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการเพิ่มสินค้าที่เป็นนวตกรรมมากขึ้น ซึ่งสินค้าในกลุ่มดังกล่าวบริษัทได้รับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) เข้ามาตลอดทั้งปี และส่งสินค้าให้ตามระยะสัญญา นอกจากนี้บริษัทจะเพิ่มสินค้าใหม่เพิ่มเติม โดยบริษัทได้เจรจากับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อนำสินค้าเข้าไปจำหน่าย

“ครึ่งปีหลังบริษัทจะเน้นขยายยอดขายให้กับบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นลูกค้าหลักมากขึ้น ที่ผ่านมาเราได้ลงทุนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีไปแล้ว 9 เดือน เพื่อเสริมบิสซิเนสโมเดลใหม่ให้ทันต่อยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก และการลงทุนเทคโนโลยีใหม่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเราในอนาคตเพิ่มขึ้น แต่โมเดลเดิมเราไม่ได้ทิ้ง และคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง”นางสาวอรสา กล่าว

ขณะที่ทิศทางผลประกอบการในไตรมาส 3 และ 4 คาดจะมียอดขายสูงกว่าไตรมาส 1 และ 2 เพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันคาดภาพรวมยอดขายในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 30% จากปีก่อน 418.42 ล้านบาท การเติบโตดังกล่าวจะมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดกระบวนการผลิตและระบบท่อเป็นหลักโดยสิ้นไตรมาส 2/2562 บริษัทมีงานในมือ หรือ Backlog อยู่ที่ 168 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้เป็นส่วนใหญ่

Q2ทะยาน157.98%

ส่วนผลประกอบการไตรมาส 2/2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 124.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน จำนวน 37.37 ล้านบาท หรือเติบโต 41.99% โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการรับงานที่มีมูลค่ามากหลายงาน ส่วนงวด 6 เดือนแรกมีรายได้รวมอยู่ที่จำนวน 243.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนจำนวน 59.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.29%

สำหรับกำไรสุทธิไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 6.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.11 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันกับปีก่อนจำนวน 2.60 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 157.98% และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 12.35 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 4.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.37 ล้านบาท หรือเติบโต 147.95%