“โกลเบล็ก”แนะ“ซื้อ” JUBILEราคาเหมาะสม 23.00 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS แนะ “ซื้อ” JUBILE ราคาเหมาะสม  23.00 บาท จากการรายงานกำไร 2Q62 ดีกว่าที่เราคาดไว้ 20% เนื่องจากรายได้เติบโต 15%YoYสู่ 487 ล้านบาท โดยได้แรงหนุนจากการจัดงาน Mid-year sale และยอดขายจากสาขาปกติที่เติบโต ด้านอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นจาก 43% ใน 2Q61 สู่ 44.6% เนื่องจาก เงินบาทแข็งค่าทำให้ต้นทุนการนำเข้าลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท สู่ 103 ล้านบาท จากค่าเช่าสาขาที่เพิ่มขึ้น ค่ากิจกรรมการตลาด Mid-year sale และสำรองผลประโยชน์พนักงาน หากพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ทรงตัวที่ระดับ 21% ส่งผลให้บริษัทมีกำไร 1H62 อยู่ที่ 119 ล้านบาท. เติบโต 26%YoYและคิดเป็น 58% ของประมาณการเราที่ 204 ล้านบาท

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 62 และปี 63 จาก 204 ล้านบาท.และ 208 ล้านบาท สู่ 222 ล้านบาท.และ 230 ล้านบาท. เติบโต 16% และ 3%YoYเนื่องจากปรับเพิ่มรายได้จาก 1,659 ล้านบาท.สู่ 1,701ล้านบาท.และอัตรากำไรขั้นต้นจาก 44% สู่ 45% เนื่องจากบริษัทมีการใช้ข้อมูล Big data เข้ามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าซึ่งสะท้อนออกมาในผลการดำเนินงาน 2Q62 โดยเราคาดว่าโมเมนตัมดังกล่าวยังคงมีอยู่ต่อเนื่องใน 2H62 ส่งผลให้ยอดขายใน 2H62 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องตามยอดขาย 1H62 อีกทั้งมีงานที่ยังไม่ส่งมอบจากงาน Mid-year sales อีก 30 ล้านบาท.ที่จะรับรู้ใน 3Q62 ล่าสุดบริษัทปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเติบโตจากเน้นขยายสาขา สู่เน้นการเพิ่มยอดขายต่อสาขาโดยซึ่งจะทำให้อัตราการทำกำไรดีขึ้นและค่าใช้จ่ายคงที่ลดลง

ดังนั้นคงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับเพิ่มราคาเหมาะสมสู่ 23.00 บาท ซึ่งฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าเหมาะสมด้วยวิธี PE Ratio โดยอิง Prospective P/E ที่ระดับ 18 เท่า(+1.0S.D.ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี) เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 16 เท่า เพื่อให้สะท้อนถึงการกลับมาเติบโต ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 62 ราว 1.28 บาทต่อหุ้นได้ราคาเหมาะสมที่ 23.00 บาท มีอัพไซต์ราว  30% จากราคาปัจจุบัน และคาดหวังอัตราเงินปันผล 4.5 %ต่อปีจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”