แพ็คใหญ่3.1แสนล.ฉีดศก. MINT-BJC-CPALLรับโชค

ทันหุ้น – รัฐจัดแพ็คเก็จใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 316,000 ล้านบาท เข้า ครม. 20 สิงหาคมนี้ นักวิเคราะห์คาดเห็นผลไตรมาส 4/2562 จับตาคีย์หลักกระตุ้นท่องเที่ยว แจกเงินเที่ยวไทย พร้อมดึงจีนหวนคืน ชู MINT เป็น Top pick เป้า 44 บาท ส่วนมาตรการบรรเทาค่าครองชีพหนุนค้าปลีก ชู BJC เป้า 58 บาท และ CPALL เป้า 90 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมใช้เม็ดเงินทั้งสิ้น 316,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.สินเชื่อจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 200,000 ล้านบาท, 2.เงินงบประมาณที่จัดสรรไว้ในกองทุนต่างๆ 100,000 ล้านบาท, และ 3.เงินงบประมาณใหม่ 50,000 ล้านบาท ตั้งเป้าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3% โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพสำหรับเกษตรกร, 2. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย 2.1.เพิ่มเงินขึ้นเป็น 500 บาทต่อเดือน 2.2. มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถือบัตรฯ 500 บาทต่อเดือน  2.3.ให้เงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้ถือบัตรฯ 300 บาทต่อเดือน โดยเป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินที่ได้รับปกติอยู่แล้ว เป็นเวลา 2 เดือน คือ สิงหาคม – กันยายน 2562

3.มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ แบ่งออกเป็น 3.1.มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ โดยรัฐจะให้เงิน 1,000 บาทค่อคน ทยอยรับภายในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562, 3.2.รัฐฯ จะจ่ายเงินชดเชยให้ 15% (ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) จากยอดใช้จ่ายท่องเที่ยวรวมค่าอาหารเครื่องดื่ม ซื้อสินค้าท้องถิ่น และที่พักไม่เกิน 30,000 บาท หรือได้รับการชดเชยสูงสุดต่อคนไม่เกิน 4,500 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 26 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 และ 3.3.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้ยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียให้เข้ามาพำนักในไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน เริ่มตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563

คาดชัดเจนไตรมาส 4/2562

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุ มาตรการด้านการท่องเที่ยวถือว่าดีกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งจะส่งผลดีมากขึ้นต่อผู้ประกอบการโรงแรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม  อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนจะให้ความสนใจกลับเข้ามาท่องเที่ยวไทยมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งเงินหยวนที่อ่อนค่าลง สวนทางกับเงินบาทที่ทรงตัวในแนวแข็งค่า  ถือเป็นปัจจัยสำคัญประกอบการพิจารณา

สำหรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในประเทศ ระยะสั้นยังไม่สามารถชดเชยนักท่องเที่ยวจีนได้อย่างมีนัยสำคัญเห็นได้จากอัตรานักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละ 8 แสน – 1 ล้านคน ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปเฉลี่ยที่ 5.5 หมื่นบาท  ขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้ามาไทยเฉลี่ยเดือนละ 1.5-2 แสนคน ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปเฉลี่ยที่ 4 หมื่นบาท

เบื้องต้นนายวีระวัฒน์ คาดการณ์ผลการดำเนินงานกลุ่มโรงแรม-ท่องเที่ยวจะยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาส 3/2562 แต่จะเริ่มดีขึ้นในไตรมาส 4/2562 ต่อเนื่องไปไตรมาส 1/2563 จึงยังคงเลือก MINT เป็น Top pick ราคาเหมาะสมที่ 44 บาท สำหรับมาตราการบรรเทาค่าครองชีพเกษตรกร และการจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็น่าจะหนุนกลุ่มค้าปลีกโดยตรง ฝ่ายวิเคราะห์แนะนำ BJC ราคาเหมาะสม 58 บาท และ CPALL ราคาเหมาะสม 90 บาท