ต่างชาติขายสุทธิ 3,966.47 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 9,854.89 13.83 7,767.36 10.90 2,087.54
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,082.84 11.34 9,646.35 13.53 -1,563.51
นักลงทุนต่างประเทศ 28,348.85 39.78 32,315.32 45.34 -3,966.47
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,983.94 35.06 21,541.50 30.22 3,442.45

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 14 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 73,143.79 12.24 69,405.00 11.62 3,738.79
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 79,483.66 13.30 85,335.36 14.28 -5,851.70
นักลงทุนต่างประเทศ 232,858.31 38.98 256,333.13 42.91 -23,474.82
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 211,937.61 35.48 186,349.88 31.19 25,587.73

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 14 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 860,252.03 11.05 859,690.43 11.04 561.60
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,036,839.49 13.31 1,024,154.24 13.15 12,685.26
นักลงทุนต่างประเทศ 3,264,044.79 41.91 3,226,816.82 41.43 37,227.97
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,626,732.10 33.73 2,677,206.93 34.38 -50,474.83

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com