“สยามเทคนิคคอนกรีต”จะนำหุ้นเข้า SET ขาย IPO ไม่เกิน 203.5 ล้านหุ้น, นำเงินขยายธุรกิจ-คืนเงินกู้

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 203.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.07% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO  ดังกล่าว โดยมีบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทวางแผนที่จะนำไปขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง ในโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด, โรงงานพระพุทธบาท, โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร, โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต, โครงการซื้อเครื่องกดกันสั่นสะเทือน และโครงการลงทุนในเครื่องผสมคอนกรีต นอกจากนี้เตรียมนำไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 3 อันดับแรก จะมีบริษัทร่วมชัยกิจ จำกัด ถือหุ้น 68.46% ภายหลังขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 49.24% รองลงมาได้แก่ครอบครัววงคลศรีสวัสดิ ถือหุ้น 13.30% ภายหลัง IPO จะเหลือ 9.57% และครอบครัววงค์ธนานันท์ ถือหุ้น 5.41% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะเหลือ 3.90%

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com