SELIC กำไรติดปีก ทำสถิติสูงสุดใหม่ วิ่งทะยาน 392.3%

ทันหุ้น – SELIC โชว์กำไรไตรมาส 2/62 สูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะ 21.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 392.3% จากงวดเดียวกัน ด้านผู้บริหารชี้ความต้องการตลาดสติกเกอร์ยังเติบโตดี ตามทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ช้อปปิ้ง

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า ภาพรวมครึ่งปีแรกของปีนี้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยในไตรมาส 2/62 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินการหลัก 2 เรื่องคือ การผลักดันการดำเนินการของธุรกิจกาวอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจเดิมทั้งด้านการขยายยอดขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น และการดำเนินการธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัวเป็นไปด้วย    ทั้งนี้

กำไรพุ่ง 392%

บริษัทรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 21.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 392.3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.32 ล้านบาท และมีรายได้อยู่ที่ 354.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127.2% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 มีรายได้อยู่ที่ 155.94 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจกาวอุตสาหกรรม และธุรกิจสติกเกอร์และฉลากโดยสัดส่วนรายได้ปัจจุบันแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจกาวอุตสาหกรรมสัดส่วน 44% และรายได้จากธุรกิจสติ๊กเกอร์สัดส่วน 56%

นอกจากนี้บริษัทยังคงมีมุมมองว่าแนวโน้ม ความต้องการตลาดสติกเกอร์ยังคงมีการเจริญเติบโตที่ดี โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ช้อปปิ้ง หรือ e-commerce จะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้งานสติ๊กเกอร์หรือฉลากเพิ่มมากขึ้น กลุ่มบริษัทยังคาดว่าการเจริญเติบโตใน sector นี้ จะส่งผลดีกับบริษัทและจะสามารถทำให้กลุ่มบริษัทเติบโตต่อไปและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้