“สยามราชธานี” จะนำหุ้นเข้า SET ขาย IPO ไม่เกิน 85 ล้านหุ้น ระดมทุนคืนหนี้-ขยายธุรกิจ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) หรือ SO จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) จะขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ

บริษัท สยามราชธานี ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร และธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.42% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยแบ่งเป็นขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจำนวนไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น โดยมีบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โครการในอนาคตของบริษัท การเพิ่มจำนวนพนักงานในธุรกิจบริหารจัดหาบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และสามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน ในส่วนของพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสำนักงาน เช่นพนักงานธุรการ และพนักงานช่าง เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทคือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

นอกจากนี้ มีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า โดยมีแผนที่จะลงทุนในรถยนต์ดัดแปลง เพื่อรองรับการบริการให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น โดยมองเห็นโอกาสที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องการเช่ารถประเภทดังกล่าว แทนการซื้อได้

และบริษัทมีแผนที่จะขยายบริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับแบบรายชั่วโมงหรือรายวัน โดยค่าใช้บริการถูกคำนวณจากการใช้งานตามจริงของลูกค้า ซึ่งสามารถตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ระยะสั้นหากในกรณีที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้รถ กลุ่มลูกค้าหลักคือบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ และยังมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนรถยนต์ให้เช่าประมาณ 70 คน เพื่อขยายธุรกิจ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น จะมีกลุ่มวิมลเฉลา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 100% ภายหลังการขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดลงเหลือ 72.58%

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com