นักลงทุนสายเทรด

คุณเอกภาวิน สุนทราภิชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBS บอกถึงภาคปฏิบัติของนักลงทุนสายเทรด