CENTEL เผย Q2/62 กำไรสุทธิลดลงที่ 232.41 ลบ. คาดรายได้รวมปีนี้โต 5-7%

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 บริษัทมีรายได้รวม 5,225.6 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561 : 5,191.1 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 34.5 ล้านบาท (หรือเติบโต 0.7%) เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจอาหาร โดยสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมต่อรายได้จากธุรกิจอาหาร อยู่ที่ 38% : 62% (ไตรมาส 2/2561 : 41%: 51%)

ขณะที่กำไรขั้นต้นรวมทรงตัว 2,792.4 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 54.9% ของรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น) ลดลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 2/2561: 55.3%) จากผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหาร บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 906.7 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561 : 1,003.2 ล้านบาท) ลดลง 96.5 ล้านบาท (หรือ 9.6%) จากไตรมาส 2/2561

โดยคิดเป็นอัตรากำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ ต่อรายได้รวม (% EBITAD) 17.4% ลดลงเทียบปีก่อน (ไตรมาส 2/2561 : 19.3%) มาจากการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 290.5 ล้านบาท ลดลง 81.2 ล้านบาท (หรือ 21.8%) หักรายการพิเศษจากการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่จำนวน 58.1 ล้านบาท ทำให้ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 232.4 ล้านบาท เทียบปีก่อน

**ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานและแนวโน้มปี 2562

ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงแรม โคซีพัทยา นาเกลือ ณ เดือนมิถุนายน 2562 คงเหลืองานตกแต่างภายในคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการในไตรมาส 4/2562

ธุริจอาหารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาดอย่างมากมาย เติบโตของธุรกิจ delivery ก็เป็นผลทำให้มีการขายอาหารผ่านช่องทางใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการสั่งอหารให้กับผู้บริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการจัดทำโปรโมชนที่เน้นความคุ้มค่าและพยายามพัฒนาเมนูใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของต้นทุนอาหาร ถึงแม้ว่า โรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (African Swine Fever) ซึ่งพบในหมู นั้นยังไม่มีการพบในไทย แต่ราคาเนื้อหมูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทางบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญากับทางผู้ผลิตเพื่อกำหนดปริมาณและราคาเพื่อลดผลกระทบ และเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายรัฐซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต จะมีผลทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้น เนื่องจาก ต้นทุนแรกงานเป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของการประกอบธุรกิจ

**แนวโน้มธุรกิจปี 2562

ธุรกิจโรงแรม ปรับประมาณการการเติบโตขอบง RevPar (ไม่รวมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทสมุย และโรงแรมโคซี่พัทยา) ลดลง 4%-5% เทียบปีก่อน จากการลดลงของอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (OCC) เป็นสำคัญ การปรับประมาณการลงเนื่องจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแกรอ่อนตัวกว่าที่คาด อีกทั้งแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนยังไม่แน่ชัด

ธุรกิจอาหาร บริษัทฯ มีแผนที่เน้นขยายการขายอาหารผ่านช่องทาง delivery เพิ่มขึ้น ทั้งทางช่องทาง ‘1312 Food Hunt’ ซึ่งเป็น on-line delivery application ของบริษัทฯ เอง และผ่านทาง food aggregators อื่นๆ และเพื่อกระตุ้นยอดขาย บริษัท ฯ มีแผนการแนะนำเมนูใหม่ๆ รวมทั้งเน้นการทำโปรโมชันที่เน้นความคุ้มค่า เพื่อดึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ฯ คาดการเติบโตของรายได้รวมของปี 2562 ที่ประมาณ 5%-7% โดยเป็นการเติบโตมาจากการขยายสาขาเป็นหลัก โดยประมาณการขยายสาขาสุทธิทั้งสิ้น 15-120 สาขา ในส่วนของอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม คาดการณ์ว่ายอดเฉลี่ยทั้งปีจะไม่มีการเติบโต โดยการขยายสาขาจะเน้นในส่วนของแบรนด์เค เอฟ ซี มิสเตอร์โดนัท อานตี้ แอนส์ ออโตยะ คัตสิมะ รวมถึง แบรนด์ใหม่ อร่อยดี และสุกี้เฮาส์

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสในการซื้อกิจการแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยประมาณการ การเติบโตของยอดขาย 5%-7% ยังไม่รวมแบรนด์ใหม่ ที่บริษัทฯ อาจได้มาในอนาคต

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น CENTEL ปิดเช้านี้อยู่ที่ 31.75 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 1.55% ราคาปรับลงต่ำสุดที่ 31.50 บาท มีมูลค่าการซื้อขาย 22.14 ล้านบาท

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com