TOP กำไรสุทธิ Q2/62 สูงกว่าคาด เคาะเป้า 88 บาท

TOP รายงานกำไรสุทธิไตรมาส2/2562 ที่ 567 ล้านบาท ลดลง 88% YoY และ 87% QoQสูงกว่าที่เราและตลาดคาด 34% เนื่องจากกำไรพิเศษสูงกว่าคาด และรายงานกำไรหลักที่ 593 ล้านบาท ลดลง 80% YoY และ 34% QoQซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดปัจจัยหลักที่ส่งผลให้กำไรหลักปรับตัวลดลง ได้แก่ 1.) อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่นและโรงงานอะโรเมติกส์ปรับตัวลดลงหยุดซ่อมบำรุงตามแผน 15 วัน 2.) ค่าการกลั่นตลาดรวมเฉลี่ย (market GIM) อ่อนตัวลงและ 3.) ค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวสำหรับผลประโยชน์พนักงานกำไรหลักไตรมาส 3/2562ของ TOP คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น QoQหนุนโดยค่าการกลั่น (GRM) ที่เพิ่มขึ้นและการไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามกำไรหลักไตรมาส3/2562มีแนวโน้มลดลง YoY กดดันโดยอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงหยุดซ่อมบำรุงตามแผนต่อเนื่องอีก 15 วัน และค่าการกลั่นตลาดรวม (market GIM) เฉลี่ยอ่อนตัวลงคาดการณ์กำไรหลักไตรมาส3/2562ฟื้นตัวและแนวโน้มเชิงบวกสำหรับผลิตภัณฑ์ middle distillate จากมาตรการ IMO2020 ซึ่ง TOP มีสัดส่วนการผลิตสูง ที่คาดว่าจะหนุนราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นต่อไปนอกจากนี้มูลค่าหุ้นในปัจจุบันอยู่ในระดับน่าสนใจด้วย PBV ที่ 1.0 เท่า 1SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 1.5 เท่า และอัตราผลตอบจากแทนเงินปันผลที่ 4.0% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 3.0% เราจึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 88 บาท