“อิ๊กดราซิล กรุ๊ป” จะนำหุ้นเข้า mai นำเงินระดมทุนตั้งบ.ย่อยในต่างประเทศ-ขยายสำนักงานใหม่

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ YGG ซึ่งทำธุรกิจออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกมส์ จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยมีบล.หยวนต้า(ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท อิีกดราซิล กรุ๊ป ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 45 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น บริษัทมีแผนจะนำไปขยายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพ และลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการลุกค้าในภูมิภาคเอเซียและสหรัฐ

แนวโน้มทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค แอนนิเมชั่นและเกมส์ ในภูมิภาคเอเซีย และสหรัฐ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในภูมิภาคดังกล่าวมีแรงงานผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงจำนวนมาก ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคดังกล่าว พร้อมทั้งโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบริษัท ผ่านการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูงมาร่วมงาน ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของทีมงานบริษัท จากการได้ร่วมทำงานกับทีมงานที่มีประสบการณ์ระดับโลก

โดยบริษัทวางแผนจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทมุ่งหวังจะถือหุ้น 100% ยกเว้นในกรณีที่จะมีผู้ร่วมก่อตั้งในประเทศนั้นๆ มาร่วมลงทุนด้วยในฐานะ พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งในกรณีนั้นบริษัทอาจพิจารณาลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจากเดิมแต่ไม่ต่ำกว่าสัดส่วน 51% โดยบริษัทจะคำนึงถึงอำนาจควบคุมในการทำงานของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นหลัก

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีนายธนัช จุวิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 73% ภายหลังการขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 55% รองลงมาได้แก่นายศรุต ทับลอย ถือหุ้น 18% ภายหลัง IPO จะลดเหลือ 14% กองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1 ถือหุ้น 9% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะเหลือ 7%

สัดส่วนรายได้ของบริษัทใน 3 เดือนแรกของปี 2562 จะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจงานโฆษณาและภาพยนตร์ 26% ธุรกิจภาพยนตร์แอนิเมชั่น สัดส่วน 66% และงานผลิตและรับจ้างผลิตเกม 8%

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com