ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,720.68 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,000.35 8.05 6,736.87 10.84 -1,736.52
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,490.61 15.27 9,792.66 15.76 -302.05
นักลงทุนต่างประเทศ 24,967.02 40.18 23,246.34 37.41 1,720.68
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,681.13 36.50 22,363.24 35.99 317.89

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 23 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 100,885.61 9.69 126,146.28 12.12 -25,260.67
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 160,755.05 15.44 158,854.95 15.26 1,900.09
นักลงทุนต่างประเทศ 404,047.98 38.81 381,337.35 36.63 22,710.64
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 375,495.78 36.06 374,845.85 36.00 649.94

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 23 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 761,519.92 11.02 763,393.14 11.04 -1,873.21
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 917,303.14 13.27 897,725.11 12.99 19,578.03
นักลงทุนต่างประเทศ 2,918,824.53 42.22 2,855,464.69 41.30 63,359.84
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,315,768.64 33.50 2,396,833.29 34.67 -81,064.65

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com