SNAPSHOT : D

D บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Company Background

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (D) เป็นบริษัทที่บริหารจัดการศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนลเดนทัลเซ็นเตอร์ คลินิกทันตกรรมเดนทัล ซิกเนเจอร์  คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ และ คลินิกทันตกรรมเดนทัล แพลนเน็ต โดยให้บริการทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้สู่ระดับสากล หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจทันตกรรมคือ การดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการ ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Key Development of Company

ปี 2548-2549 – ก่อตั้งบริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จำกัด (BIDC) โดยเปิดสาขาแรกที่พหลโยฺธิน ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และเปิดเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาสยามสแควร์ และรัชดา

ปี 2551 – จดทะเบียนจัดตั้ง D โดยเดิมใช้ชื่อ “บริษัท กรุงเทพ ทันตแพทย์ จำกัด” ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ปี 2555 – จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ D เป็น “บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด” และซื้อสินทรัพย์สาขาพหลโยธิน และสาขาสยามสแควร์ จาก BIDC – BIDC ได้ใบรับรองการบริหารจัดการด้านการให้บริการทางทันตกรรมจาก JCI เป็นแห่งแรกของไทย

ปี 2556-2557 – D เปิดเพิ่มอีก 5 สาขา ได้แก่ สาขารามอินทรา สาขารัชดาภิเษก สาขาซีคอนสแควร์ สาขาสยามพารากอน และสาขาภูเก็ต ป่าตอง

ปี 2558 – D เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาทและเปิดสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา สาขาภูเก็ต หน้าหาด, สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต, สาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์

ปี 2559-2560 – D เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาทและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  – เปิดสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาซีคอนสแควร์ (แห่งใหม่) และ สาขาเอ็มควอเทียร์  – ซื้อที่ดิน และลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)

ปี 2561 – D เข้าซื้อคลินิกทันตกรรมเด็นทัล แพลนเน็ต 3 สาขา  – เข้าซื้อธุรกิจจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรมจาก บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด

ปี 2562 – โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 ก.ค. 2562 – ศูนย์ทันตกรรม Chiang Mai International Dental Center (CIDC) จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

Business Plan

ในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้านี้ บริษัทฯ จะมีการขยายสาขาและดำเนินการเพื่อพัฒนาการให้บริการของสาขาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการให้เป็นศูนย์ทันตกรรมหรือคลินิกทันตกรรมที่เทียบเท่าระดับสากลให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทให้เป็นที่รู้จักและขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทมีแผนการลงทุนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดให้บริการโรงพยาบาลทันตกรรม และ มีแผนในการลงทุนเพื่อขยายสาขา ประมาณ 1 – 2 สาขา โดยมีขนาดห้องทันตกรรมจำนวนประมาณ 3-10 ห้องต่อสาขา ขึ้นอยู่กับรูปแบบ ทำเลที่ตั้ง และจำนวนคนไข้ที่คาดว่าจะใช้บริการในทำเลนั้นๆ โดยมีมูลค่าการลงทุนในการตกแต่งและลงทุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกจำนวนประมาณ 7 – 15 ล้านบาทต่อสาขา ซึ่งประมาณการอ้างอิงจากเงินลงทุนเฉลี่ยของสาขาที่บริษัทฯ เปิดในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในการขยายสาขานั้น บริษัทฯ จะต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมหลายๆ ด้านประกอบกัน เช่น ทำเลที่ตั้ง, ค่าเช่าสถานที่, อยู่ในโซนที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจทำให้แผนการขยายสาขาเปลี่ยนแปลงได้ บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นหลัก

Investment Highlight

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น เลขที่ 11 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ทันตกรรม Chiang Mai International Dental Center (CIDC) คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

Risk Factor

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจและการให้บริการด้านทันตกรรมในประเทศมีการแข่งขันที่สูงขึ้น จากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเปิดเสรีการค้าภายใต้ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมรับมือกับการแข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ รวมถึงให้ฝ่ายการตลาดออกรายการส่งเสริมการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งจากผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยปัจจัยที่ทำให้ผู้รับบริการกลุ่มนี้เข้ามารับบริการด้านทันตกรรมในประเทศไทย ประกอบด้วย มาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่สมเหตุสมผล และความมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้ามารับบริการด้านทันตกรรมในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการกระจายฐานลูกค้า และรักษาสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประกอบกับ บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (DVT) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้า และจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม จะได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทำให้ต้นทุนสินค้านำเข้าลดต่ำลง

 

D ส่งสัญญาณงบไตรมาส4พีค รุกขยายฐานนอก-ยิ้มรับค่าบาท

ทันหุ้น – D จับตาผลงานโค้งท้ายสุดพีค จ่อบุ๊ครายได้โรงพยาบาลศูนย์บริการทันตกรรมเต็มไตรมาส ด้านบิ๊กบอส “พรศักดิ์ ตันตาปกุล” เดินเกมขยายฐานลูกค้าตะวันออกกลาง ยิ้มรับค่าเงินบาทแข็ง ชี้ธุรกิจขายวัสดุทันตกรรมต้นทุนลด ดันเป้ารายได้ปีนี้แตะพันล้านบาท

ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ บริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่า บริษัทคาดแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3/2562 จะเติบโตดีต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ที่ผ่านมา และคาดจะเห็นการเติบโตที่โดดเด่นในไตรมาส 4/2562 เพราะบริษัทจะรับรู้รายได้จากโรงพยาบาลทันตกรรมเข้ามา โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จับตางบQ4สุดพีค

ทั้งนี้บริษัทเตรียมเปิดสาขาทันตกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มอีก 1 แห่ง  Chiang Mai International Dental Center หรือ CIDC ขนาดของพื้นที่ 240 ตารางเมตร โดยจะใช้งบลงทุน 5-6 ล้านบาท คาดจะให้บริการได้ภายในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้ ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์ทันตกรรม และคลินิกทันตกรรม รวม 16 สาขา ตั้งอยู่ในพื้นที่ กทม. 14 สาขา และภูเก็ต 2 สาขาดำเนินการภายใต้ “BIDC” 1 สาขา “Dental Signature”4 สาขา “Smile Signature 8 สาขา และ”Dental Planet” 3 สาขา

“คาดแนวโน้มไตรมาส 3/62 จะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา และน่าจะเห็นการเติบที่โดดเด่น หรือพีคสุดในไตรมาส 4/62 เพราะจะรับรู้รายได้จากโรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย์บริการแห่งใหม่ที่เชียงใหม่เข้ามาเต็มไตรมาส ส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมเราจะเริ่มเปิดให้บริการทีละเฟส โดยจะยังไม่เปิดทั้งหมด เพราะรอดูแนวโน้มจำนวนลูกค้าหรือผู้เข้าใช้บริการก่อนว่าจะเป็นอย่างไร”ทพ.พรศักดิ์กล่าว

สำหรับโรงพยาบาลทันตกรรมในปีนี้ บริษัทคาดตั้งเป้าจะมีรายได้อยู่ที่ 100 ล้านบาท ล่าสุดบริษัทเซ็นสัญญากับพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อนำเข้าผู้ป่วยทางทันตกรรมจากประเทศตะวันออกกลางเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลทันตกรรมแห่งใหม่ โดยมีระยะสัญญา 3 ปี ทั้งนี้บริษัทคาดการร่วมมือดังกล่าวจะช่วยขยายฐานลูกค้าต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น

รับอานิสงส์บาทแข็ง

ขณะที่แนวโน้มค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่า บริษัทมองธุรกิจของบริษัท เดนทัลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเข้าไปซื้อกิจการเมื่อปี 2561 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทันตกรรมจะได้รับอานิสงส์เชิงบวก เพราะสินค้าบางประเภท บริษัทนำเข้าจากต่างประเทศ คาดจะช่วยทำให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบBดังกล่าวปรับตัวลดลง

ทั้งนี้บริษัท เดนทัลออล (ประเทศไทย) จำกัด (DAT) ซึ่งเป็นบริษัทลูก ได้เซ็นสัญญารับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือทันตกรรมของ  Planmeca Group ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เพราะเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสูง ในวงการการแพทย์ระดับโลกนิยมนำมาใช้กัน  สำหรับสินค้าที่จะนำเข้ามาเพื่อวางจำหน่าย อาทิ เครื่องเอกซเรย์ เครื่องสแกนเนอร์ และเก้าอี้ทันตกรรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้เร็วๆนี้

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2562 บริษัทตั้งเป้ารายได้จะเติบโตมาอยู่ที่ 1 พันล้านบาท จากปีก่อน ที่652.21 ล้านบาเนื่องจากปีนี้จะเป็นการรับรู้ผลจากการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเป็นการรับรู้รายได้คลินิกใหม่เต็มปีเป็นครั้งแรก โดย 3 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 199.23  ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3.83  ล้านบาท