ต่างชาติขายสุทธิ 869.55 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,976.49 11.27 5,020.02 8.11 1,956.46
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,705.79 15.67 9,080.45 14.66 625.35
นักลงทุนต่างประเทศ 22,619.26 36.53 23,488.80 37.93 -869.55
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,623.94 36.53 24,336.20 39.30 -1,712.27

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 19 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 90,033.16 9.79 110,009.13 11.96 -19,975.97
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 141,988.80 15.44 140,494.89 15.27 1,493.92
นักลงทุนต่างประเทศ 354,503.51 38.54 335,695.53 36.50 18,807.98
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 333,252.33 36.23 333,578.25 36.27 -325.92

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 19 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 750,667.47 11.05 747,255.98 11.00 3,411.48
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 898,536.89 13.23 879,365.04 12.95 19,171.85
นักลงทุนต่างประเทศ 2,869,280.05 42.24 2,809,822.88 41.37 59,457.18
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,273,525.19 33.47 2,355,565.70 34.68 -82,040.51

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com