ต่างชาติซื้อสุทธิ 682.03 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,626.40 7.39 7,980.99 12.74 -3,354.59
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,048.67 14.45 8,515.72 13.60 532.95
นักลงทุนต่างประเทศ 26,392.91 42.14 25,710.87 41.05 682.03
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,564.02 36.03 20,424.42 32.61 2,139.60

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 17 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 77,710.48 9.68 98,246.12 12.23 -20,535.64
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 123,917.08 15.43 122,979.91 15.31 937.17
นักลงทุนต่างประเทศ 309,442.86 38.53 291,117.11 36.25 18,325.75
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 291,988.40 36.36 290,715.68 36.20 1,272.72

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 17 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 738,344.79 11.06 735,492.97 11.02 2,851.81
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 880,465.18 13.19 861,850.07 12.91 18,615.11
นักลงทุนต่างประเทศ 2,824,219.40 42.31 2,765,244.45 41.43 58,974.95
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,232,261.25 33.44 2,312,703.12 34.65 -80,441.87

 

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com