ต่างชาติซื้อสุทธิ 457.10 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,822.74 8.23 9,177.60 12.98 -3,354.87
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,903.08 14.00 9,829.60 13.90 73.48
นักลงทุนต่างประเทศ 28,000.82 39.60 27,543.73 38.95 457.10
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 26,990.55 38.17 24,166.26 34.17 2,824.29

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 12 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 68,354.76 9.95 83,110.44 12.10 -14,755.68
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 106,777.70 15.54 106,837.03 15.55 -59.33
นักลงทุนต่างประเทศ 260,727.17 37.95 244,358.10 35.57 16,369.07
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 251,148.76 36.56 252,702.81 36.78 -1,554.06

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 12 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 728,989.07 11.11 720,357.29 10.98 8,631.78
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 863,325.79 13.16 845,707.19 12.89 17,618.61
นักลงทุนต่างประเทศ 2,775,503.71 42.31 2,718,485.45 41.45 57,018.26
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,191,421.61 33.41 2,274,690.26 34.68 -83,268.65

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com