ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,243.32 ล้านบาท

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 9,356.22 13.53 6,718.27 9.72 2,637.95
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,536.19 13.79 10,542.30 15.25 -1,006.11
นักลงทุนต่างประเทศ 26,327.38 38.07 25,084.06 36.28 1,243.32
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,928.34 34.60 26,803.50 38.76 -2,875.16

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 11 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 62,532.02 10.15 73,932.84 12.00 -11,400.81
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 96,874.62 15.72 97,007.43 15.74 -132.81
นักลงทุนต่างประเทศ 232,726.34 37.76 216,814.38 35.18 15,911.97
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 224,158.20 36.37 228,536.55 37.08 -4,378.35

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 11 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 723,166.33 11.15 711,179.69 10.96 11,986.65
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 853,422.71 13.15 835,877.58 12.88 17,545.13
นักลงทุนต่างประเทศ 2,747,502.89 42.34 2,690,941.72 41.47 56,561.17
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,164,431.06 33.36 2,250,524.00 34.68 -86,092.94

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com