บล.เคทีบีฯ จับมือเป็นพันธมิตร”ไห่ตง อินเตอร์เนชั่นแนลฯ”ขยายธุรกิจการลงทุนทั่วโลก

นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์(บล.) เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST เปิดเผยว่า  KTBST ได้ทำการลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบล.ไห่ตง อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ไพรเวท ลิมิเต็ด (สิงคโปร์)  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัทหลักทรัพย์ ไห่ตง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นความเชื่อมโยงทางธุรกิจกันระหว่างประเทศไทย กับเกาหลี , จีน , ฮ่องกง, และสิงคโปร์

ทั้งนี้ KTBST เป็นสถาบันการเงินในประเทศไทย ในเครือของ KTB Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต้ หรือ KTBIS              ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นธุรกิจหลักของ KTB Group ประเทศเกาหลีใต้ โดยการทำข้อตกลงความร่วมมือกับ Haitong International ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในฮ่องกง, สิงคโปร์, นิวยอร์ก, ลอนดอน, โตเกียว, ซิดนีย์, และมุมไบ ในครั้งนี้ ได้ทำในนามของ KTB Group โดยให้ KTBST เป็นตัวกลางเชื่อมโยง

โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือกันในครั้งนี้ คือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการด้านวาณิชธนกิจและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์   ใน 4 ด้านสำคัญ คือ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์, การบริหารจัดการลงทุน, งานด้านวาณิชธนกิจ   และผลิตภัณฑ์การเพื่อบริหารความมั่งคั่ง ซึ่งข้อตกลงนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของ KTBST ไปสู่ระดับสากล เพื่อหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งในด้านการให้บริการและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อก้าวสู่การเป็น “สถาบันการเงินที่โดดเด่นของประเทศไทย” ตามวิสัยทัศน์ ของ KTBST ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

นายวิน กล่าวว่า KTBST ตัดสินใจร่วมมือกับ Haitong International เนื่องจาก ทั้ง 2 บริษัท  มีความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นอยู่กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และมีโครงสร้างการบริหารงานและบุคคลากรที่ทำงานคล้ายคลึงกัน  อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และเข้าใจตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังจากความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพการให้บริการ และขยายธุรกิจด้านการลงทุนให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ KTBST เล็งเห็นว่า Haitong International มีแพลตฟอร์มการให้บริการด้านการเงินที่มีมาตรฐาน สามารถให้บริการได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินขององค์กร, การบริหารความมั่งคั่ง , การบริหารจัดการลงทุน, ธุรกิจลูกค้าสถาบัน และธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ, รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจร

KTBST มีแนวคิดที่จะร่วมมือ Haitong International เพื่อจัดโรดโชว์ให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพ และสนใจการลงทุนในตลาดทุนในประเทศจีน (Onshore) และตลาดทุนต่างประเทศนอกจากประเทศจีน (Offshore)  และ KTBST ก็จะแนะนำโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทยให้กับลูกค้าของ Haitong International รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง KTBIS ประเทศเกาหลีใต้กับ Haitong International ในการสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อให้นักลงทุนเกาหลีใต้มีโอกาสไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนอีกด้วย

ส่วนความร่วมมือด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน KTBST มีเป้าหมายให้บทวิเคราะห์และข้อมูลด้านการลงทุนครอบคลุมไปถึงตลาดทุนในภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะตลาดทุนประเทศจีน ดังนั้น ด้วยความร่วมมือกันนี้จะช่วยยกระดับบทวิเคราะห์ของ KTBST ไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

และความร่วมมือในด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน ปัจจุบัน KTBST มีจุดแข็งหลักในการนำเสนอโอกาสการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนในตลาดยุโรป และสหรัฐฯ ให้กับลูกค้า และการได้พันธมิตรอย่าง Haitong International  จะทำให้ KTBST สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนครอบคลุมไปยังตลาดทุนในจีน และเอเชีย  ผ่านทาง Haitong International Asset Management  ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ Haitong International

โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ KTBST ร่วมมือกับ Haitong International นั้น KTBST ขอแนะนำโอกาสการลงทุนใหม่ในประเทศจีน จากการใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้จีนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (Chinese USD fixed income strategy)  ซึ่งมีโครงสร้างการลงทุนที่เรียกว่า      Multi-tranche ซึ่งเป็นกองทุนที่สามารถออกหน่วยลงทุนหลายชนิดที่ให้สิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกันได้ในตราสารหลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อสนองตอบความต้องการของนักลงทุนที่รับความเสี่ยงและต้องการผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

สำหรับมุมมองการลงทุนในประเทศจีน KTBST มีมุมมองที่เป็นบวกต่อการลงทุนในประเทศจีน และแนะนำให้เพิ่มน้ำหนัก การลงทุนในตลาดหุ้นจีน (Overweight) โดยมองว่า ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาที่ระดับ P/E ประมาณ 13.17  เท่า และอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับ 16.90% แม้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จะปรับลดประมาณการณ์การเติบโตของ GDP ประเทศจีนในปีนี้ลงจากระดับ 6.3% เหลือ 6.2%  เนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้น  แต่มองว่าตลาดหุ้นจีน ไม่น่าจะปรับตัวลงไปต่ำกว่านี้ เนื่องจากรัฐบาลจีนมีการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายด้าน ขณะที่ผลการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ  แม้ยังไม่มีข้อสรุปแต่มีการตกลงกันได้ในบางประเด็น ถือเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นจีนในกลุ่มการเงินและกลุ่มอื่น ๆ  ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีน  จึงยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ แม้ปัจจัยสงครามการค้าจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจจีน แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่งและการที่เศรษฐกิจจีนสามารถปรับตัวได้เพื่อรับมือกับผลกระทบได้อย่างดี  โดยเฉพาะการที่บริษัทในประเทศจีนเริ่มมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และได้ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสทางการเงินที่หลากหลาย เช่น รีทส์, ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High-yield bond),  และหุ้นที่เสนอขายในตลาดทะเบียนครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นธุรกิจของ Haitong International โฟกัสอยู่ตอนนี้

ด้านนายเฉิน ฉวน  ซีอีโอ  ไห่ตง อินเตอร์เนชั่นแนล ไพรเวทเวลธ์  กรุ๊ป ประเทศสิงคโปร์ และกรรมการผู้จัดการ – ไห่ตง อินเตอร์เนชั่นแนล ไพรเวทเวลธ์ แมนเนจเมนต์ และ กรรมการบริหาร  บริษัทหลักทรัพย์ ไห่ตง อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า Haitong International จัดตั้งขึ้นที่ฮ่องกง และมีสาขาอยู่ทั่วโลก  และมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างตลาดทุนของจีนและต่างประเทศ การร่วมมือกับ KTBST จะปูทางให้ Haitong International สามารถเข้าถึงตลาดทุนไทย และตลาดทุนเกาหลีใต้ จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้การขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียในเอเชียมีความแข็งแกร่ง และสามารถให้บริการแก่นักลงทุนจากทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com